Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kh 14.1.2019 § 4 viranhaltijapäätökset

Kunnanhallitus

4

14.01.2019

 

4

Pöytäkirjat

 

KH

Kuntalain mukaan kunnanhallitus voi päättää ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

 

Kunnan toimielimien pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla internetissä www.nurmijarvi.fi sen jälkeen, kun ao. pöytäkirja on tarkastettu. Toimielimien esityslistat ovat tätä ennen luettavissa kotisivuilla. Lisäksi toimielimille on annettu ohje, että pöytäkirjojen liitteet julkaistaan siltä osin, kuin ne eivät sisällä salassa pidettävää tietoa.

 

 

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat

 

 

a) pöytäkirjat

 

 

b) viranhaltijapäätöksiä (erillinen yhteenveto).

 

Esitys:

Kunnanhallitus toteaa, ettei se ota käsittelyynsä em. päätöksiä.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa