Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kh 14.1.2019 § 3 kunnanhallituksen toimintasääntö 2019 final

Kunnanhallitus

3

14.01.2019

 

3

Kunnanhallituksen toimintasäännön tarkistaminen

 

KH

Hallintosäännön 7 §:n mukaan toimielin tai viranhaltija voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa toimintasäännöllä alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle, ellei sitä ole erikseen kielletty. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

 

 

Uuden hallintosäännön tultua voimaan 1.1.2019 lukien on tarpeen tarkistaa myös kunnanhallituksen toimintasääntö. Samalla toimintasääntöön on tehty myös muita vähäisiä muutoksia.

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan toimintasäännön tulemaan voimaan heti 15.1.2019 lukien.

 

Lisätietoja: hallintojohtaja Jukka Anttila, puh. 040 317 2001


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa