Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

2

14.01.2019

 

2

Toimialajohtajien palkkojen tarkistaminen

 

KH

Henkilöstöohjelman 2017 - 2018 mukaan palkkojen oikeudenmukaisuudesta ja lähikuntiin verrattavasta kilpailukyvystä huolehditaan. Toimialajohtajien palkkaus määräytyy KVTES:n II luvun 17 §:n työnantajan edustajan palkkana, jonka mukaan kunnan asianomainen viranomainen voi harkintansa mukaan päättää työnantajaa edustavien viranhaltijoiden palkasta ja sen määräytymisperusteesta. Toimialajohtajien palkka määräytyy kokonaispalkkana, jolloin viranhaltijalle ei makseta muita säännöllisesti maksettavia palkanosia (esim. työkokemuslisä, henkilökohtainen lisä).

 

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2018 - 2019 allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n mukainen 1,2 %:n paikallinen palkankorotuserä jaetaan 1.1.2019 lukien. Järjestelyeräneuvotteluissa on laskettu erikseen työnantajan edustajille jaettava summa, 1 340 e/kk, joka on 1,2 % toimialajohdon ja tulosaluepäälliköiden palkkasummasta. Tästä summasta 829,95 euroa esitetään jaettavaksi toimialajohtajien palkankorotuksiin.

 

Toimialajohtajien palkoista on tehty palkkavertailu Keski-Uudenmaan kuntien kesken. Palkkavertailun perusteella voidaan todeta, että Nurmijärven kunnan sivistysjohtajan palkka on jäänyt vastaavia tehtäviä Keski-Uudenmaan kunnissa hoitavien viranhaltijoiden palkkatasosta jälkeen. Kunnan organisaation päivittämisen johdosta 1.1.2019 Sivistystoimen toimialaan on lisätty kaksi uutta tulosaluetta; liikuntapalvelut ja hyvinvointipalvelut. Sivistysjohtajan toimiala on kasvanut ja vastuu muutoksen myötä lisääntynyt. Palkkatason määrittämisessä on otettu huomioon teknisen johtajan palkka, joka on 1.1.2019 alkaen 7 400 euroa. Palkkavertailuun ja organisaatiomuutokseen perustuen sivistysjohtajan kokonaispalkaksi esitetään 1.1.2019 alkaen 7 600 euroa, joka tarkoittaa 625,66 euron (8,97 %) palkankorotusta. Palkankorotusesityksen jälkeen Nurmijärven kunnan sivistysjohtajan palkkataso on Keski-Uudenmaan kuntien keskitasoa.

 

Kunnan organisaatiota on päivitetty 1.1.2019 alkaen siten, että Konsernipalvelut -toimialaan on lisätty Elinvoima- ja kuntakehitys -tulosalue. Hallintojohtajan vastuu toimialajohtajana on muutoksen myötä lisääntynyt. Hallintojohtajan tehtävän palkkavertailu Keski-Uudenmaan kuntien kesken on hallinnon tehtävien erilaisten organisointien vuoksi vaikeaa. Hallintojohtajan palkkaa on verrattu kunnan sisällä toimialajohtajien palkkatasojen lisäksi Konsernipalveluiden tulosaluepäälliköiden palkkatasoihin. Kunnan sisäiseen palkkavertailuun ja organisaatiomuutokseen perustuen hallintojohtajan kokonaispalkaksi esitetään 1.1.2019 alkaen 6 650 euroa, joka tarkoittaa 204,29 euron (3,17 %) palkankorotusta.

 

Toimivalta: Hallintosäännön 52 §:n mukaan kunnanjohtaja päättää virka- ja työehtosopimusten mukaisista harkinnanvaraisista palkankorotuksista, lukuun ottamatta toimialajohtajien ja muiden valtuuston valintaan kuuluvien viranhaltijoiden palkkausta, josta päättää kunnanhallitus.

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää sivistysjohtajan kokonaispalkaksi 1.1.2019 alkaen 7 600 euroa ja hallintojohtajan palkaksi 6 650 euroa.

 

Lisätietoja: palvelussuhdepäällikkö Sofia Kangas, puh. 040 317 2021


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa