Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

1

14.01.2019

 

1

Kunnanjohtajan palkan tarkistaminen 1.2.2019 lukien

 

KH

Kunnanjohtajan palkkaus määräytyy KVTES:n II luvun 17 §:n mukaisesti työnantajan edustajana kokonaispalkkana ja kunnan toimivaltainen viranomainen voi harkintansa mukaan päättää siitä. Hallintosäännön 52 § mukaan kunnanjohtaja päättää työn vaativuuden arviointijärjestelmästä (TVA) ja sen muuttamisesta sekä virka- ja työehtosopimusten mukaisista harkinnanvaraisista palkankorotuksista, lukuun ottamatta toimialajohtajien ja muiden valtuuston valintaan kuuluvien viranhaltijoiden palkkausta, joista päättää kunnanhallitus. Henkilöstöohjelman 2017 - 2018 mukaan palkkojen oikeudenmukaisuudesta ja lähikuntiin verrattavasta kilpailukyvystä huolehditaan.

 

Kunnanjohtaja Outi Mäkelän palkka on määritelty johtajasopimuksessa, joka on hyväksytty valtuustossa 29.1.2018 (§22). Johtajasopimuksen mukaan kunnanjohtajan viran palkkaus määräytyy kokonaispalkkana sisältäen työaikakorvaukset, matkapuhelinedun ja mahdollisen vapaan autoedun. Edelleen sopimuksen mukaan palkkausta tarkistetaan KVTES:n valtakunnallisten yleiskorotusten mukaisesti sekä tarkastellaan vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä, jolloin arvioidaan edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen, päivitetään tarvittaessa tehtäväkuvaa ja sovitaan alkavan kauden työn painopisteistä ja tavoitteista. Lisäksi johtajasopimuksen valmisteluneuvottelussa on todettu, että ensimmäinen palkantarkistus arvioidaan vuoden 2019 alussa käytävän kehityskeskustelun yhteydessä.

 

Valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat ovat käyneet kunnanjohtajan kanssa vuosittaisen kehityskeskustelun 7.1.2019. Keskusteluun kutsuttiin mukaan myös kunnanhallituksen jäsenet Perussuomalaisista ja Vihreistä. Kehityskeskustelussa on arvioitu kunnanjohtajan vuodelle 2018 asetettujen tavoitteiden toteutumista. Tavoitteiden toteutumisen arvioinnin perusteella puheenjohtajisto esittää, että kunnanjohtajan kokonaispalkkaa korotetaan 500 eurolla 1.2.2019 lukien. Korotuksen jälkeen palkka nousee vastaavalle tasolle vastaavan kokoisten kuntien kuntajohtajien sekä edellisen kunnanjohtajan palkkauksen kanssa.

 

 

Asia käsitellään ja päätetään kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

 

Esitys:

Kunnanjohtajan kokonaispalkkaa korotetaan 500 eurolla 1.2.2019 lukien.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa