Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 301

03.12.2018

Valtuusto

110

12.12.2018

 

110

Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen purkaminen sekä liikelaitosjohtajan ym. virkojen lakkauttaminen

 

890/00.01.03.04/2018

 

KH § 301

Kunnallisia työterveyshuoltoja koskeva yhtiöittämisvelvoite astuu voimaan siirtymäkauden jälkeen vuoden 2019 alusta. Yhtiöittämisvelvoite koskee terveydenhuoltolain 18 §:n 3 momentissa tarkoitettuja työterveyshuollon sairaanhoito- ja muiden terveyspalvelujen tuottamista. Velvoite ei koske kunnan omalle henkilöstölleen tuottamia eikä työterveyshuoltolain 12 § mukaisia ennaltaehkäiseviä palveluita.

 

 

Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan sijaitsevissa työ- ja toimipaikoissa työskenteleville työterveyshuoltopalvelut. Tämän velvoitteen kunta voi hoitaa eri tavalla; joko tuottamalla palvelut itse, kuntayhtymänä, kunnallisena liikelaitoksena tai osakeyhtiönä. Kunta voi myös toteuttaa sen yhteistyössä yksityisen työterveyspalvelujen tuottajan kanssa. Nurmijärven kunta on tuottanut alueen yrityksille, yrittäjille ja maataloudenharjoittajille järjestämisvastuun lakisääteisten työterveyspalvelujen lisäksi myös rajatusti sairaanhoidonpalveluja.

 

 

Työterveyspalvelujen paikallisen saatavuuden turvaamiseksi Nurmijärven kunta on yhdessä Tuusulan kunnan kanssa perustanut vuonna 2017 kaksi työterveyshuollon osakeyhtiötä, Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n tuottamaan kuntien työntekijöiden työterveyspalveluja ja Uudenmaan Työterveys Oy:n tuottamaan kuntien järjestämisvastuun alaisia sekä markkinaehtoisia työterveyspalveluja. Yhtiöt ovat aloittaneet operatiivisen toiminnan vuoden 2018 alussa. Mäntsälän kunta on tullut 30.5.2018 suunnatulla osakeannilla molempien yhtiöiden osaomistajaksi. Työterveyspalvelujen tuottamisen yhtiöt aloittivat Mäntsälässä 1.9.2018.

 

 

Lainsäädännön muutosten ja toiminnan uudelleen organisoinnin vuoksi vuoden 2017 lopussa operatiivisen toiminnan lopettanut Nurmijärven Työterveys -liikelaitos voidaan tarpeettomana lakkauttaa kuten myös liikelaitoksen johtokunta. Lisäksi liikelaitoksen käytössä olleet virat lakkautetaan tarpeettomina. Liikelaitoksen lakkauttamisen yhteydessä jäljellä oleva liikelaitoksen tase yhdistellään kunnan taseeseen.

 

 

Hallintosäännön 37 § mukaan kunnanhallitus päättää virkojen lakkauttamisesta.

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Nurmijärven Työterveys -liikelaitos puretaan 1.1.2019 alkaen.

 

 

Kunnanhallitus lakkauttaa Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen johtajan (TK/TYÖTJOH), työterveyslääkärien (TK/TKL1, TK/TKL19, TK/TKL28 ja TK/TKL 33) sekä vastaavan työterveyshoitajan (TK/TH) virat 1.1.2019 lukien ja toteaa, että vastaavasti lakkautetaan myös liikelaitoksen työsopimussuhteiset vakanssit.

 

 

 

 

Kunnanhallitus toteaa, että Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen johtokunnan toiminta on päättynyt.

 

Lisätietoja: hallintojohtaja Jukka Anttila, puh. 040 317 2001

henkilöstöpäällikkö Leena Ojala, puh. 040 317 4409

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

______

KV


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa