Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  KV 12.12.2018 § 109 sopimukset, kartat

Elinvoimalautakunta

§ 103

06.11.2018

Kunnanhallitus

§ 284

19.11.2018

Valtuusto

109

12.12.2018

 

109

Vanha-Klaukan asemakaavaan liittyvä maankäyttösopimus ja maa-alueen luovutuksen esisopimus, tilat Hasselinpelto 543-403-7-18 ja Kylä-Mylläri 543-403-7-309

 

886/10.00.02.06/2018

 

ELINV § 103

Nurmijärven kunta on parhaillaan laatimassa Klaukkalaan Vanha-Klaukka asemakaavaa Lepsämäntien ja Isosuon välisellä alueella. Asemakaava ja sen muutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Vanha-Klaukka kaava-alue on kunnan ja yksityisen omistuksessa. Yksityisten maanomistajien kanssa tehdään maankäyttösopimus.

 

 

Erkki ja Raija Sirenius (jäljempänä maanomistajat) omistavat Klaukkalassa tilat Hasselinpelto 543-403-7-18 ja Kylä-Mylläri 543-403-7-309. Vanha-Klaukka kaava-alueella sijaitsevat kokonaan tila Hasselinpelto ja noin 6441 m²:n suuruinen maa-alue tilasta Kylä-Mylläri.

 

 

Yhteensä noin 1,39 hehtaarin suuruinen maanomistajien omistama maa-alue sijaitsee kaava-alueella. Osa alueesta on asemakaavan mukaista maatalousaluetta (M) ja osa asemakaavan ulkopuolista aluetta. Asemakaavan laatiminen ja asemakaavan muutos on ilmoitettu vireille tulleeksi 30.7.2012. Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 1.2 - 22.2.2016 ja kaavaehdotus on ollut nähtävillä 25.1. - 26.2.2018. Asemakaavan laatimissopimus on allekirjoitettu 20.5.2015.

 

 

Sopimusalueelle on Vanha-Klaukka asemakaavaehdotuksessa osoitettu seuraavat alueet:

 

- asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) noin 10 581 m²

 

- yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) noin 88 m²

 

- yleisiä alueita katualueet ja puistoalueet noin 3 297 m²

 

 

Maanomistajat luovuttavat kunnalle julkisen palvelurakentamisen toteuttamiskustannusten korvauksena seuraavat alueet:

 

- asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) yhteensä noin 2 265 m²

 

- yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) noin 88 m²

 

- yleiset alueet: katualueet ja puistoalueet noin 3 297 m²

 

 

Maanluovutuksen lisäksi maanomistajille jää vielä sopimuskorvausta maksettavaksi kunnalle rahana 392 400 euroa.

 

 

Lisäksi maanomistajat luovuttavat korvauksetta tämän kaava-alueen ulkopuolelta Gunnarintien katualuetta noin 642 m²:n suuruisen alueen tilasta Kylä-Mylläri 543-403-7-309.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: asemakaavalla Vanha-Klaukka alueelta tulee kunnalle tonttimaata. Tontit voidaan myöhemmin luovuttaa ja saada kunnalle tuloja. Asemakaavan vaikutukset ilmastoon on tutkittu kaavan laatimisen yhteydessä.

 

 

Esitys:

Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Nurmijärven kunta hyväksyy seuraavan sopimuksen:

 

 

- maankäyttösopimuksen Nurmijärven kunnan ja maanomistajien välillä. Sopimus koskee Klaukkalan alueella sijaitsevaa tilaa Hasselinpelto 543-403-7-18 ja noin 6441 m²:n suuruinen maa-alue tilasta Kylä-Mylläri 543-403-7-309. Maanomistajat maksavat Nurmijärven kunnalle sopimuskorvauksena 392 400 euroa

 

 

- kiinteistökaupan esisopimuksen maanomistajien ja Nurmijärven kunnan kesken, jolla maanomistajat luovuttavat kunnalle julkisen palvelurakentamisen toteuttamiskustannusten korvauksena asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) noin 10 581 m², yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) noin 88 m² ja yleiset alueet: katualueet ja puistoalueet yhteensä noin 3 297 m²

 

 

Päätökseen kuuluu liite.

 

 

 

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Minna Valtonen, puh. 040 317 2363

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 3.

 

_____

KH § 284

 

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää elinvoimalautakunnan päätöksen mukaisesti valtuuston hyväksyttäväksi seuraavat sopimukset:

 

 

- maankäyttösopimuksen Nurmijärven kunnan ja maanomistajien välillä. Sopimus koskee Klaukkalan alueella sijaitsevaa tilaa Hasselinpelto 543-403-7-18 ja noin 6441 m²:n suuruinen maa-alue tilasta Kylä-Mylläri 543-403-7-309. Maanomistajat maksavat Nurmijärven kunnalle sopimuskorvauksena 392 400 euroa

 

 

- kiinteistökaupan esisopimuksen maanomistajien ja Nurmijärven kunnan kesken, jolla maanomistajat luovuttavat kunnalle julkisen palvelurakentamisen toteuttamiskustannusten korvauksena asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) noin 10 581 m², yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) noin 88 m² ja yleiset alueet: katualueet ja puistoalueet yhteensä noin 3 297 m².

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 3.

 

______

KV


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa