Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  KV 12.12.2018 § 108 sopimukset, kartat

Elinvoimalautakunta

§ 102

06.11.2018

Kunnanhallitus

§ 283

19.11.2018

Valtuusto

108

12.12.2018

 

108

Vanha-Klaukan asemakaavaan liittyvä maankäyttösopimus ja maa-alueen luovutuksen esisopimus, tila Vanha Klaukka 543-403-5-359

 

885/10.00.02.06/2018

 

ELINV § 102

Maankäyttösopimus koskee Jouko Petrellin jakamattoman kuolinpesän osakkaiden Titta Petrellin, Pasi Petrellin, Heikki Petrellin ja Satu Lehtisen (jäljempänä maanomistajat) omistamaa tilaa Vanha Klaukka, kiinteistötunnus 543-403-5-359. Tila sijaitsee kokonaisuudessaan Vanha-Klaukan asemakaavaehdotuksen alueella. Maanomistajien kanssa tehtävän maankäyttösopimuksen mukainen sopimusalue on noin 9,6 hehtaaria.

 

 

 

Vanha-Klaukan asemakaava ja asemakaavan muutos on ilmoitettu vireille tulleeksi 2.8.2012. Asemakaavan muutosehdotus ja asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 25.1.- 26.2.2018. Maanomistajien kanssa on sovittu aiemmin tehdyn raakamaakaupan yhteydessä, ettei kaavan laatimisesta aiheutuvia kustannuksista peritä.

 

 

Asemakaavaehdotuksessa on sopimusalueelle kaavoitettu 1 AM-tontti, 10 AO-2 tonttia, 2 AO-2 tontin osaa,13 AO-1 tonttia, 14 AO-1 tontin osaa, 3 AKR-tonttia, 3 AKR-tontin osaa, 1 AK-tontti ja 5 AK-tontin osaa, 3 ET-tonttia, PL-tontin osa, katu- ja virkistysaluetta sekä yleistä pysäköintialuetta. Maanomistajat luovuttavat kunnalle julkisen palvelurakentamisen korvauksena edellä mainituista tonteista AK tontin ja AK tonttien osat, AKR-tontit, AKR-tonttien osat, kaikki AO-tonttien osat, ET-tontit sekä PL-tontin osan. Lisäksi maanomistajat luovuttavat kunnalle kaikki yleiset alueet, katu- ja virkistysalueet sekä pysäköintialueen.Koska luovutettavien alueiden arvo on yli 500 000 euroa sopimuksista päättää valtuusto.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen:

 

 

 

Asemakaavan laatimisella ja maankäyttösopimuksella sekä siihen liittyvällä maa-alueen luovutuksella kunta saa omistukseensa tontteja ja tontin osia, jotka ovat yhdistettävissä kunnan aiempaan maanomistukseen ja myöhemmin tonteista on mahdollisuus saada tuloa. Asemakaavan vaikutukset ympäristöön on tutkittu kaavan laatimisen yhteydessä.

 

Esitys:

Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat sopimukset:

 

 

- Maankäyttösopimus kunnan sekä maanomistajien välillä koskien Vanha-Klaukan asemakaavaehdotuksen alueella sijaitsevaa tilaa Vanha Klaukka, kiinteistötunnus 543-403-5-359. Sopimusalue on pinta-alaltaan noin 9,6 hehtaaria.

 

 

- Maanomistajien sekä kunnan välisen maa-alueiden luovutuksen esisopimuksen. Esisopimuksen mukaisella lopullisella luovutuksella maanomistajat luovuttavat kunnalle noin 5,78 hehtaarin suuruisen määräalan tilasta Vanha Klaukka 543-403-5-359, joka vastaa Vanha-Klaukan asemakaavan toteuttamiseen liittyvää korvausta.

 

Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala, puh. 040 3172371

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 2.

 

_____

KH § 283

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää elinvoimalautakunnan päätöksen mukaisesti valtuuston hyväksyttäväksi seuraavat sopimukset:

 

 

- Maankäyttösopimus kunnan sekä maanomistajien välillä koskien Vanha-Klaukan asemakaavaehdotuksen alueella sijaitsevaa tilaa Vanha Klaukka, kiinteistötunnus 543-403-5-359. Sopimusalue on pinta-alaltaan noin 9,6 hehtaaria.

 

 

- Maanomistajien sekä kunnan välisen maa-alueiden luovutuksen esisopimuksen. Esisopimuksen mukaisella lopullisella luovutuksella maanomistajat luovuttavat kunnalle noin 5,78 hehtaarin suuruisen määräalan tilasta Vanha Klaukka 543-403-5-359, joka vastaa Vanha-Klaukan asemakaavan toteuttamiseen liittyvää korvausta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 2.

 

______

 

 

 

KV


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa