Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 325

17.12.2018

 

Lisämääräraha Nurmijärven aluekeittiöhankkeelle

 

459/02.08.01.04/2017

 

KH § 325

Nurmijärven aluekeittiön uudisrakennuksen rakennustyöt on ajoitettu vuodelle 2019 siten, että keittiö valmistuu joulukuun loppuun mennessä. Hankkeella toteutetaan liikelaitos Aleksian ruokalapalveluiden pitkään valmisteltu tuotantotapamuutos. Ruuan valmistus tapahtuu keskitetysti yhdessä aluekeittiössä, josta se jaetaan noin 60 palvelukeittiöön ympäri kuntaa. Ensimmäiset palvelukeittiömuutokset on toteutettu vuoden 2018 aikana ja muutostyöt jatkuvat vuosina 2019 - 2023.

 

Aluekeittiön hankesuunnitelmaan hyväksyttiin valtuustossa 25.4.2018 Aleksian esittämä muutos, jolla kolmen aluekeittiön sijaan rakennetaan vain yksi tuotantokeittiö. Keskitetyn tuotannon pohjalta laaditut luonnospiirustukset hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 9.8.2018.

 

Kunnan talousarviossa on vuodelle 2019 aluekeittiöhankkeelle määrärahaa talonrakennusinvestoinneissa 2 950 000 euroa ja Aleksian kalustoinvestoinneissa 230 000 euroa eli yhteensä 3 180 000 euroa. Määrärahan tarve on kuitenkin yhteensä 3 730 000 euroa. Lisämäärärahaa tarvitaan talonrakennusinvestointeihin 550 000 euroa, josta 250 000 euroa voidaan siirtää Rajamäen alueen palvelukeittiöiden hankkeelta. Vuoden 2018 syyskaudella toteutettiin Rajamäen alueen palvelukeittiöitä ennakoitua enemmän, joten määrärahatarve vuoden 2019 puolella on vastaavasti pienempi.

 

Tekninen lautakunta päättää Nurmijärven aluekeittiön kvr-urakoitsijavalinnasta 13.12.2018. Hankintapäätös on ehdollinen ja edellyttää valtuuston myöntämää lisämäärärahaa.

 

Tekninen lautakunta päätti 13.12.2018 esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Nurmijärven aluekeittiöhankkeelle myönnetään vuodelle 2019 lisämäärärahaa 550 000 euroa, josta 250 000 euroa siirretään Rajamäen alueen palvelukeittiöiden hankkeelta.

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti valtuustolle, että Nurmijärven aluekeittiöhankkeelle myönnetään vuodelle 2019 lisämäärärahaa 550 000 euroa, josta 250 000 euroa siirretään Rajamäen alueen palvelukeittiöiden hankkeelta.

 

 

Lisätietoja: va.tekninen johtaja Juha Oksanen, puh. 040 317 4461,

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, puh. 040 317 2301

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa