Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 83

29.11.2018

Kunnanhallitus

§ 323

17.12.2018

 

Valtuustoaloite senioripuistojen rakentamiseksi Nurmijärvelle

 

158/10.03.01/2018

 

TEKLA

Valtuutettu Maiju Tapiolinna ym. (yht. 19 allekirjoittajaa) esittävät, että Nurmijärven kunta rakennuttaa Nurmijärvelle senioripuistoja, ja uusille asuinaluille suunniteltavien puistojen tulee jatkossa soveltua kaikenikäisille käyttäjille ja niiden laitekokonaisuudet on suunniteltava eri-ikäisten käyttöön. Aloitteen tekijöiden mukaan senioripuisto on ikääntyville suunnattu liikuntapuisto, jossa voi liikunnan ohella luoda sosiaalisia kontakteja muiden ihmisten kanssa. Senioripuiston tarkoituksena on aktivoida seniori-ikäisiä säännölliseen liikuntaan ja lihaskunnon kehittämiseen. Puisto tarjoaa yksinäiselle mahdollisuuden uusien ystävien löytämiseen ja yksinäisyyden aiheuttamien ongelmien torjuntaan.

Aloitteen mukaan senioripuistojen suunnittelu tulisi tehdä yhteistyössä liikuntatoimen, vanhustyön asiantuntijoiden sekä käyttäjien ja heidän edustajien kanssa. Puistojen on oltava hyvien kulkuyhteyksien varrella ja sinne on päästävä erilaisista liikunta- ja aistirajoitteista huolimatta. Puistoon valittavien laitteiden tulee olla erityisesti ikäihmisille suunniteltuja. Ihanteellinen sijainti senioripuistolle olisi esim. lapsille suunnatun leikkipuiston yhteydessä.Uusille asuntoalueille suunniteltavien puistojen tulisi jatkossa soveltua kaikenikäisille käyttäjille ja niiden laitekokonaisuudet olisi suunniteltava eri-ikäisten käyttöön.

 

 

Aloite on annettu ympäristötoimialalle valmisteltavaksi 20.6.2018 mennessä.

Nykytilanne
Kirkonkylän keskustaan valmistui Heikkarin palvelukeskus 2000-luvun alkupuolella. Vuonna 2005 ympäristötoimialan, liikuntapalveluiden ja palvelukodin johtajan toimesta suunniteltiin kaksi ikäihmisten reittiä Heikkarin ja palvelutalon alueelle. Esteettömien reittien varteen asennettiin käsinojalliset penkit säännöllisin välein helpottamaan ja tukemaan ulkoilua. Reitin ympärivuotiseen hoitoon on panostettu. Syksyllä 2005 Heikkarin reitti "Käskynkkä" vihittiin käyttöön. Palvelutalon ympäristöön penkit asennettiin myöhemmin.

Rajamäen Kirkkopuistoon toteutettiin Ratakujan ikäihmisille ulkoilureitti Heikkarin tapaan vuonna 2017. Toiveen toteutukseen esitti sosiaalipuolen henkilökunta. Lisäksi vuoden 2018 aikana "laatuprojektin" alla on penkkejä lisätty katujen kevytväylien varsille eri puolille kuntaa. Esimerkiksi Rajamäellä kaupallisten palvelujen siirryttyä uuteen kauppakeskukseen on kevytväylän varteen asennettu penkkejä.

Vuonna 2004 suomalainen leikkivälineyritys alkoi markkinoida leikkipaikka- ja kuntoiluvälineitä kolmelle sukupolvelle. Senioripuisto -nimi vakiintui käyttöön. Kirkonkylällä Loutinpuisto on kalustettu eri ikäpolvien tuotteilla. Puisto suunniteltiin yhteistyössä asukasyhdistyksen kanssa. Puisto valmistui 2018.

 

 

Klaukkalaan valmistuneen Klaukkalan palvelutalo Lumikellon pihalle asennettiin senioreille sopivat kuntoiluvälineet. Suunnittelussa oli mukana liikunta- ja terveyspalveluiden henkilökunta. Talo valmistui 2017.

 

 

Lisäksi ympäristötoimiala on toteuttanut nk. kuntokeskukset Sääksin uimarannalle ja Klaukkalan urheilualueelle. Kuntokeskukset soveltuvat myös ikäihmisille.

 

 

Lisäksi voidaan todeta, että 2020-luvulla kirkonkylän liikuntapuiston mahdollisen laajentamisen yhteydessä voidaan tarpeen mukaan suunnitella ja toteuttaa myös perheille ja senioreille soveltuvia kuntoiluvälineitä ja -alueita.

Tulevaisuus
Yllä kuvattuun perustuen voitaneen todeta, että Nurmijärven kunnan toiminta on jo ollut valtuustoaloitteen suuntaista. Ikäihmisten asuinympäristöä, pihoja ja puistoja suunnittelevat ja toteuttavat tahot voivat tulevaisuudessa vielä paremmin ottaa huomioon yhdessä liikkumisen mahdollisuudet leikki- ja kuntoiluvälineiden valinnassa. Suunniteltavat alueet pyritään toteuttamaan helposti saavutettaviksi ja esteettömiksi, kuitenkin vallitsevien maasto-olosuhteiden puitteissa. Rakennettu ympäristö tarjoaa mahdollisuuden sekä omaehtoiseen että ohjattuun liikkumiseen. Toteutettavien hankkeiden tehtävänä on luoda puitteet sosiaaliselle toiminnalle, tarjoamalla paikkoja vapaamuotoiselle yhdessäololle ja näin lisätä mm. yhteisöllisyyttä.

 

Esitys:

Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastineen valtuustoaloitteeseen.

 

 

Lisäksi tekninen lautakunta esittää, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Lisätietoja: kunnanpuutarhuri Tapio Peltonen, puh. 040317 2332

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

______

KH § 323

 

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan antaman vastauksen ko. valtuustoaloitteeseen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei aloite edellä todetun lisäksi anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Kunnanhallitus palautti yksimielisesti asian valmisteltavaksi siten, että tehdään kokonaisvaltainen puistoselvitys ensin ennen aloitteen käsittelyä.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa