Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Etuostolausunto 543-3-18-2_sijaintikartta
  Etuostolausunto 543-3-18-2_kartta

Kunnanhallitus

§ 321

17.12.2018

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen kiinteistön 543-3-18-2 luovutuksessa Klaukkalan Järvihaan yritysalueella

 

1007/10.00.02.01/2018

 

KH § 321

Aatteellinen yhdistys U-landshjälp från Folk till Folk Finland rf on päättänyt perustaa säätiön, joka jatkaa luovuttajan toimintaa uuden säätiönimen U-landshjälp från Folk till Folk Finland sr alla.

 

Luovuttaja tulee siirtämään kaikki varansa ja velkansa eli omaisuutensa ja toimintansa mukaan lukien kiinteän omaisuutensa niihin liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen luovutuksensaajalle erillisellä luovutuskirjalla. Luovuttaja on pyytänyt kunnalta etukäteen päätöstä etuoston käytöstä luovutukseen liittyvän kiinteistön luovutuksen osalta.

 

Luovutuksessa varainsiirtoveron alaisen kiinteän omaisuuden arvo on 518 844,80 euroa, joka muodostuu tontista 543-3-18-2 ja sillä olevista rakennuksista. Tontin pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 11 707 m² ja tontilla olevan teollisuushallin kerrosala on

3 190 m². Asemakaavamääräys tontilla on TY, teollisuusrakennusten korttelialue. Kiinteistöön kohdistuu kiinteistökiinnityksiä. Tontti sijaitsee Klaukkalan Järvihaan yritysalueella osoitteessa Järvihaantie 12, 01800 Klaukkala.

 

Kunta voi käyttää etuosto-oikeutta maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Edellytysten täyttyessä kunnalla on kiinteistökaupassa etuosto-oikeus pinta-alaltaan yli 5 000 m²:n suuruisten kiinteistöjen osalta. Tässä tapauksessa kunnalla ei ole tarkoituksenmukaista käyttää etuosto-oikeutta.

 

Etuostolaissa (21 §) annettujen säännösten mukaan laissa kunnalle kuuluvat tehtävät päättää kunnanhallitus.

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää olla käyttämättä etuosto-oikeutta esittelytekstissä mainittujen osapuolten välisessä tulevassa kiinteistön luovutuksessa, joka koskee Klaukkalan Järvihaan asemakaava-alueen kiinteistöä 543-3-18-2. Kiinteistön luovutusta koskevat tiedot ja ehdot on mainittu esittelytekstissä.

 

 

 

Tämä pykälä tarkistetaan heti kokouksessa.

 

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Mika Alastalo, puh. 040 317 2360

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 5.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa