Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kunnan lausunto MAL 2019 suunnitelmaluonnoksesta kh 2018 12 17
  Suunnitelmaluonnos
  Toimenpidekortit
  Vaikutusten arviointi

Elinvoimalautakunta

§ 118

11.12.2018

Kunnanhallitus

§ 319

17.12.2018

 

Lausunto MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksesta

 

864/00.04.00.00/2017

 

ELINV § 118

Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymän hallitus on 30.10.2018 päättänyt lähettää MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksen ja siihen liittyvän vaikutusten arvioinnin (SOVA) selostusluonnoksen lausunnoille. Lausunto on pyydetty 18.1.2019 mennessä. Pöytäkirjanote HSL:n hallituksen kokouksesta on liitteenä.

 

 

Luonnos Helsingin seudun 14 kunnan maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmasta MAL 2019 on valmistunut lausuntoja ja kannanottoja varten. Suunnitelmaluonnos muodostaa kokonaisuutena yleispiirteisen näkemyksen Helsingin metropolialueen tulevasta yhdyskuntarakenteesta, asumisesta ja liikennejärjestelmästä. Samalla suunnitelma on seudun lakisääteinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja sitä koskee viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa laissa (200/2005) ja asetuksessa (347/2005) tarkoitettu velvoite laatia suunnitelmasta ympäristöarviointi.

 

 

Suunnitelman valmistelu ja päätöksenteko

 

 

Suunnitelmaluonnos on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä niin maakäytön, asumisen kuin liikenteen osalta ja siitä ovat vastanneet alueen kunnat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo sekä HSL, HSY, Uudenmaan liitto sekä valtion liikenne- ja ympäristöviranomaiset.

 

HSL:n hallitus päätti kokouksessaan 30.10.2018 lähettää Helsingin seudun maankäyttö, asuminen ja liikenne MAL 2019 -suunnitelman luonnoksen liikenteen osalta lähetettäväksi lausunnoille.

 

 

Lausuntojen ja kannanottojen jälkeen MAL 2019 -suunnitelma viimeistellään alkuvuodesta 2019, jonka jälkeen HSL:n hallitus tekee liikennejärjestelmäpäätöksen HSL:n jäsenkuntien osalta ja lähettää suunnitelman KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan kautta HSL- kuntayhtymään kuulumattomiin KUUMA-kuntiin liikennejärjestelmäpäätöksen tekemistä varten.

 

Helsingin seudun yhteistyökokous HSYK päätti kokouksessaan 13.11.2018 Helsingin seudun maankäyttö, asuminen ja liikenne MAL 2019 -suunnitelman luonnoksen maankäytön ja asumisen osalta lähetettäväksi lausunnoille. Lausuntojen ja kannanottojen jälkeen suunnitelma viimeistellään alkuvuodesta 2019 ja HSYK käsittelee ja hyväksyy omalta osaltaan sen maankäyttöä ja asumista koskevat osat ja lähettää ne edelleen hyväksyttäväksi pääkaupunkiseudun kuntiin. KUUMA-kunnat saavat suunnitelman maankäytön ja asumisen osalta hyväksyttäväkseen kuntien yhteisen KUUMA- seutu liikelaitoksen johtokunnan kautta.

 

Tavoitteena on, että suunnitelmista on päätökset maaliskuun 2019 loppuun mennessä, jonka jälkeen niiden pohjalta voidaan neuvotella seuraava MAL-sopimus vuosille 2020-2023.

 

HSL:n kotisivuilta löytyy suunnitelmaan liittyvää aineistoa:

 

www.hsl.fi/mal/mal-2019.

 

KUUMA komission esitys lausunnoksi KUUMA johtokunnalle on lausunnon pohjana ja Nurmijärven yksityiskohtaiset lausunnon osat on sisennetty.

 

Esitys:

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksesta.

 

Lisätietoja: yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh. 040 317 2045, erikoissuunnittelija Katriina Ahokas, puh. 040 317 4678, va. tekninen johtaja Juha Oksanen, puh. 040 317 4461

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

 

_____

KH § 319

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää antaa asiasta elinvoimalautakunnan esityksen, liitteen mukaisen lausunnon.

 

 

Tämä pykälä tarkastetaan heti kokouksessa.

 

Asian käsittely:

Keskustelun kuluessa Peltonen mm. Vaulamon kannattamana esitti, että Asuntotuotanto -kohdan toinen lause muutetaan seuraavaksi: Nurmijärvi pitää asetettua asuntotuotantotavoitetta realistisena. Ko. kappaleen loppuosa poistetaan.

 

 

Vaulamo mm. Tapiolinnan kannattamana esitti lisättäväksi Joukkoliikenne -kohtaan seuraavaa: Nurmijärven kunta painottaa esityksessä Hämeenlinnan väylän 3-kaistaistamista välille Klaukkalan liittymä Kehä 3. Kolmikaistaistaminen lisää myös liikenneturvallisuutta.

 

 

Vielä Vaulamo mm. Jalavan kannattamana esitti lisättäväksi Tiemaksut - kohtaan seuraavaa: Valtioneuvoston selonteossa esitetty sähköautojen osuus vuonna 2030 ei perustu faktaan, että autonvalmistajat voivat tuottaa näitä arvioituja sähköautomääriä kuluttajien hankittaviksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti lisättynä em. tarkennuksilla.

 

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 3.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa