Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 337

17.12.2018

 

Valtuuston 31.10.2018 ja 14.11.2018 hyväksymät ponnet

 

KH § 337

Käsitellessään valtuustoaloitetta aistiesteettömyyden turvaamisesta valtuusto 31.10.2018 hyväksyi seuraavan ponnen:

 

1. "Sivistystoimi järjestää varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstölle vuoden 2019 aikana koulutusta liittyen aistiesteettömyyteen ja aistipulmiin. Koulutuksen sisällöstä ja toteutumisesta tiedotetaan sivistyslautakunnalle."

 

Käsitellessään valtuustoaloitetta nurmijärveläisten nuorten ilmaisen kunnan sisäisen joukkoliikenteen kustannusten selvittämisestä valtuusto 14.11.2018 hyväksyi seuraavan ponnen:

 

2. "Kunta selvittää nuorten joukkoliikenteen muuttuvat käyttötarpeet esim. palveluverkon muutostilanteissa ja tukee toiminnoillaan nuorten sujuvaa liikkumista."

 

Esitys:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtuuston ao. kokouksissa hyväksymät ponnet. Kunnanhallitus lähettää ponnet edelleen toimenpiteitä varten seuraavasti:

 

  1. Sivistystoimiala

  2. Ympäristötoimiala.

 

Lisätietoja: kunnansihteeri Anne Pölönen, puh. 040 317 2013

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa