Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 333

17.12.2018

 

Tulosalueen asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu määrärahajako ao. lautakuntien kesken

 

KH § 333

Talousarviomäärärahat ovat valtuustoon nähden sitovia tulosalueen toimintakatteen tasolla. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnanhallitus tekee toimialan esityksestä tulosalueen asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu lautakuntakohtaisen resurssijaon, minkä jälkeen lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmista.

 

 

Valtuuston hyväksymä asemakaavoituksen ja teknisen suunnittelun määräraha vuodelle 2019 on:

 

 

Tuotot

813 650

Kulut

-5 736 369

Toimintakate

-4 922 719

 

 

Ympäristötoimiala esittää, että kunnanhallitus jakaa asemakaavoituksen ja teknisen suunnittelun määrärahat lautakunnille seuraavasti:

 

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta (koordinointi, asemakaavoitus, kiinteistö- ja mittaustoimi)

 

Tuotot

400 040

Kulut

-1 829 453

Toimintakate

-1 429 413

 

 

Tekninen lautakunta (kunnallistekniikan suunnittelu, joukkoliikenne, haja-asutusalueiden vesihuolto)

 

 

Tuotot

413 610

Kulut

-3 906 916

Toimintakate

-3 493 306

 

Määrärahat ovat toimintakatteen tasolla lautakuntia sitovia. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta sekä tekninen lautakunta päättävät määrärahan tarkemmasta käyttösuunnitelmasta.

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä ympäristötoimialan esityksen asemakaavoituksen ja teknisen suunnittelun tulosalueen vuoden 2019 talousarviomäärärahojen jakamisesta asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen lautakunnan kesken. Määrärahat ovat toimintakatteen tasolla lautakuntia sitovia.

 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, puh. 040 317 2301

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa