Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Tehtäväkuva hallintojohtaja
  Tehtäväkuva sivistysjohtaja

Kunnanhallitus

§ 331

17.12.2018

 

Sivistystoimenjohtajan ja hallintojohtajan tehtäväkuvien hyväksyminen sekä sivistystoimenjohtajan virkanimikkeen muuttaminen

 

KH § 331

Valtuusto päätti 30.5.2018 (§ 51) kunnan toimialarakenteesta ja kunnanhallitus vahvisti 25.6.2018 (§ 167) tulosaluerakenteen. Nämä muutokset tulevat voimaan 1.1.2019 lukien. Muutosten johdosta on tarpeen päivittää hallintojohtajan ja sivistystoimen johtajan tehtäväkuvat ja vastuualueet vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Teknisen johtajan tehtäväkuva ja vastuualueet on jo päivitetty viran tultua avoimeksi ja virkaan valinnan yhteydessä.

 

Hallintojohtaja toimii konsernipalveluiden johtajana. Konsernipalveluihin sisältyy aikaisemmin keskushallintoon kuuluneiden tulosalueiden lisäksi uutena elinvoima- ja kuntakehityspalvelujen tulosalue, jonka päällikkönä toimii kehityspäällikkö. Hallintojohtajan tehtäväkuvaan sisältyy aikaisempien tehtävien lisäksi viestintä- ja markkinointipalvelujen siirtyminen suoraan alaisuuteen sekä vastuu asioiden valmistelusta elinvoimalautakuntaan.

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimialalle siirtyy nykyiseltä hyvinvointitoimialalta liikuntapalvelujen tulosalue sekä kasvun ja oppimisen tukipalvelut, kotoutumispalvelut ja hyvinvoinnin edistäminen, jotka muodostavat uuden hyvinvointipalvelujen tulosalueen. Aikaisempien tehtäviensä lisäksi sivistystoimenjohtaja toimii tämän tulosalueen päällikkönä ja vastaa varhaisen avoimen yhteistyön kehittämisestä toimialalla ja kunnan hyvinvointityön koordinoinnista sekä asioiden valmistelusta hyvinvointilautakuntaan.

 

Lisäksi esitetään, että sivistystoimen johtajan viran nimikettä muutetaan sivistysjohtajaksi nimikkeen ajantasaistamiseksi. Sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen on antanut kirjallisen suostumuksensa virkanimikkeen muuttamiselle.

 

Hallintosäännön 45 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy toimialajohtajien tehtäväkuvat. Edelleen hallintosäännön 39 §:n mukaan valtuuston valinnan piiriin kuuluvien virkojen nimikkeiden muuttamisesta päättää kunnanhallitus.

 

Esitys:

Kunnanhallitus hyväksyy sivistystoimenjohtajan viran nimikkeen muuttamisen sivistysjohtajaksi sekä liitteenä olevat sivistysjohtajan ja hallintojohtajan tehtäväkuvat 1.1.2019 lukien.

 

Lisätietoja: henkilöstöpäällikkö Leena Ojala, puh. 040 317 4409

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 8.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa