Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite / Terveyskeskuksen peruskorjaus -osa C hankesuunnitelma Nurmijärvi

Hyvinvointilautakunta

§ 62

18.12.2018

 

Nurmijärven terveyskeskuksen C-osan peruskorjaus -hankesuunnitelma

 

HYVOLTK § 62

Hankesuunnitelma käsittää terveyskeskuksen koko 1990-luvulla rakennetun C-osan akuuttivuodeosastojen 1 & 3 tilamuutokset ja kellarikerroksen ja aulan tilojen käyttötarkoituksen muutokset sekä talotekniikkajärjestelmienperuskorjaukset. Suunnittelu on käynnistynyt syksyllä 2018. Rakentaminen ajoittuu pääosin vuodelle 2021.

 

Hankkeen perustelut:

 

Akuuttivuodeosastojen nykyiset tilat ovat epäkäytännölliset ja eivätkä vastaa toiminnalle tänä päivänä asetettuja vaatimuksia. Muun muassa

 

Akuuttivuodeosastohoito KeuSotessa ja tulevassa soteuudistuksessa:

 

Perusterveydenhuollon akuuttivuodeosastohoito on tärkeässä roolissa potilaan hoitopolkuja kehitettäessä. Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän järjestämissuunnitelman mukaan akuuttivuodeosastohoitoa kehitetään jatkossa osana koko akuuttihoitojärjestelmän kehittämistä.Tulevaisuudessa potilaiden jatkohoidon ratkaisemisen kannalta avainasemassa ovat riittävät ja hyvin vetävät hoitopaikat sekä toimivat prosessit ja hoitoketjut - oikea potilas oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Akuuttiosaston läheisyydessä toimii myös kotisairaala, joka tukeutuu vahvasti akuuttiosastojen toimintaan. Hyvinkään sairaanhoitoalueella tarjotaan akuuttivuodeosastohoitoa ja kotisairaalapalveluja kaikissa alueen kunnissa.

 

Terveyskeskuksen C-osan peruskorjauksen hankesuunnitteluryhmään kuuluu käyttäjien edustajina mm. akuuttivuodeosastojen hoitotyön johtaja, vanhustyön ja laitoshoidon ylilääkäri, päällikkö sekä palvelutoiminnan suunnittelija.

 

Esitys: Hyvinvointilautakunta hyväksyy osaltaan terveyskeskuksen C-osan peruskorjaus -hankesuunnitelman.

 

Lisätiedot: Johanna Jahnukainen, terveys- ja vanhuspalveluiden päällikkö puh. 040 317 3340

 

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

 

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa