Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite / Viranhaltijapäätökset

Hyvinvointilautakunta

§ 61

18.12.2018

 

Viranhaltijapäätökset

 

HYVOLTK § 61

Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu tiedoksi toimialajohtajan ja tulosaluepäälliköiden päätöksiä

 

12.11.2018 - 9.12.2018 sekä liikuntapäällikön päätökset

 

12.11.2018 - 9.12.2018.

 

Kuntalain mukaan hyvinvointilautakunta voi päättää ottaa lautakunnan käsittelyyn asian, joka on siirretty lautakunnan alaisen viranhaltijan toimivaltaan ja jossa asianomainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

 

Esitys:

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja toteaa, ettei se ota niitä käsiteltäväkseen.

 

Lisätietoja:

Sannamari Nousiainen, hallintopäällikkö puh. 040 317 2200

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa