Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite / Hyvinvointilautakunnan itsearviointikyselyn 2018 vastaukset ja kehittämiskohteet vuodelle 2019

Hyvinvointilautakunta

§ 55

20.11.2018

Hyvinvointilautakunta

§ 60

18.12.2018

 

Lautakunnan arviointikeskustelu toimintamallista

 

HYVOLTK § 55

Kunnanhallitus (5.3.2018, § 64) edellyttää, että lautakunnan tulee käydä arviointikeskustelu omasta toimintamallistaan vuoden 2018 aikana.

 

 

Nurmijärven kunnassa on arvioitu lautakuntatyöskentelyn nykytilaa. Lautakunnat arvioivat oman lautakuntatyöskentelynsä nykytilaa ja määrittelivät kehittämiskohteensa vuoden 2018 loppupuolella.

 

 

Nykyisen hyvinvointilautakunnan aloittaessa kautensa, perehdytettiin lautakunnan jäseniä toimialan toimintaan teema-alueittain lautakunnan kokousten aikana.

 

 

Tämän vuoden lautakunnan arviointikeskustelua varten lautakunnan jäseniltä pyydetään omia kokemuksia lautakuntatyöskentelystä sähköisellä kyselyllä. Linkki kyselyyn lähetetään lautakunnan jäsenten sähköposteihin 21.11. Viimeinen kyselyyn vastaamispäivä on 5.12.2018.

 

 

Joulukuun lautakunnassa on tarkoitus käydä läpi kyselyn tulokset, jotka toimivat samalla arviointikeskustelun tukena.

 

Esitys:

Hyvinvointilautakunta käy arviointikeskustelun omasta toimintatavastaan joulukuun lautakunnassa ja toimittaa ko. tarkennetun mallin ja pykälätekstin keskushallintoon vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

Lisätietoja:

Sannamari Nousiainen, hallintopäällikkö puh. 040 317 2200

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

______

HYVOLTK § 60

Hyvinvointilautakunnan jäsenille on lähetetty linkki kyselyyn 21.11.2018. Lautakunnan jäseniltä on pyydetty omia kokemuksia lautakuntatyöskentelystä kyselyllä.

 

 

Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 7 kappaletta.

 

 

 

Kysymykset olivat:

 

 

1. Minkä arvosanan annat lautakunnan työskentelystä kaudella 2018

 

 

 

2. Mielestäni lautakunnan rooli on selkeä

 

 

 

3. Miksi olet tätä mieltä?

 

 

4. Mielestäni lautakunnan käsitelyyn / päätettäväksi tulleet esitykset ovat olleet selkeitä

 

 

5. Miksi olet tätä mieltä?

 

 

 

 

6. Mielestäni lautakunnan jäsenten ja virkamiesten välinen yhteistyö on sujunut hyvin

 

 

7. Miksi olet tätä mieltä?

 

 

8. Mitä muuta haluat kertoa lautakunnan toiminnasta arvioinnin näkökulmasta?

 

 

9. Miten lautakunnan toimintaa pitäisi mielestäsi kehittää jatkossa?

 

 

Vastauksena saatiin seuraavat keskiarvot:

 

 

Minkä arvosanan annat lautakunnan työskentelystä kaudella 2018

 

keskiarvo 8,0

 

 

Mielestäni lautakunnan rooli on selkeä

 

keskiarvo 4,4

 

 

Mielestäni lautakunnan käsittelyyn / päätettäväksi tuleet asiat ovat olleet selkeitä

 

keskiarvo 4,6

 

 

Mielestäni lautakunnan jäsenten ja virkamiesten välinen yhteistyö on sujunut hyvin

 

keskiarvo 4,4

 

 

Hyvinvointilautakunta käy arviointikeskustelun omasta toimintatavastaan ja käy samalla läpi kyselyn tulokset.

 

Esitys:

Hyvinvointilautakunta toimittaa yhteenvedon käymästään arviointikeskustelusta ja kehittämiskohteistaan sekä pykälätekstin keskushallintoon 31.12.2018 mennessä.

 

Lisätietoja:

Sannamari Nousiainen, hallintopäällikkö puh. 040 317 2200

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa