Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite / Raportti valtuustoaloite Satsataan omaishoitajiin - lyhytaikaiset vapaat käyttöön osaksi kunnan vanhus- ja vammaispalveluita kokeilusta. Kokeilun käyttö ja tulokset

Hyvinvointilautakunta

§ 59

18.12.2018

 

Valtuustoaloite Satsataan omaishoitajiin - lyhytaikaiset vapaat käyttöön osaksi kunnan vanhus- ja vammaispalveluita

 

HYVOLTK § 59 Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2017 kunnanhallituksen esityksen satsataan omaishoitajiin valtuustoaloitteen (valtuuston päätös § 128, 15.11.2017). Tämä päätös pohjautui valtuustoaloitteeseen, joka oli nimetty "satsataan omaishoitajiin - lyhytaikaiset vapaat ja kuntalisä käyttöön".

Aloitteen ajatuksena oli, että kunnan tulisi järjestää omaishoitajille sijainen kotiin lomapäivien ajaksi omaishoitajan niin halutessa ja kunnan tulisi tukea omaishoitajien jaksamista ja hyvinvointia järjestämällä lakisääteisten vapaiden lisäksi lyhytaikaista muutaman tunnin mittaista vapaata hetkelliseen virkistäytymiseen hankkimalla hoitaja kotiin. Omaishoidon houkuttelevuuden lisäämiseksi Nurmijärven kunnan tulisi ottaa käyttöön omaishoidon Nurmijärvi -lisä, jonka suuruus voisi olla 150 - 200 euroa kuukaudessa.

Valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti kunnan perhe- ja sosiaalipalveluissa toimiva vanhus- ja vammaispalvelut koordinoivat omaishoitajien sijaistuksen käytännön toteutusta. Omaishoidon tuen lyhytaikaiseen sijaistukseen siirrettiin terveyspalveluista sosiaalipalveluihin kaksi lähihoitajan vakanssia varattuine rahoineen vuodeksi 2018. Valtuuston päätöksen mukaisesti hanke toteutetaan kokeiluna. Hanke käynnistyi maaliskuussa 2018 ja se kestää 31.12.2018 asti.

Ikäihmisten palveluryhmä IPA Keski-Uudellamaalla on käsitellyt kokouksessaan Nurmijärven omaishoitajien sijaisavun toimintaa ja suosittelee sen vakinaistamista 1.1.2019 alkaen. Keski-Uudenmaan kunnissa on sijaisapua vastaavanlaisella toimintaperiaatteella. Sijaisaputoiminta vakinaistuu vuoden 2019 alusta Nurmijärvellä ja siihen on varattu määrärahat kahden lähihoitajan palkkaamiseen.

Esitys: Hyvinvointilautakunta merkitsee em. asian tiedoksi.

Lisätietoja: Antti Sarantaus, sosiaalityön johtaja puh. 040 317 4011

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa