Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 238

08.10.2018

Valtuusto

§ 101

14.11.2018

 

Valtuustoaloite senioriuintikortin laajentamiseksi kaikille nurmijärveläisille eläkeläisille

 

493/12.04.00.03/2018

 

KH § 238

Kalle Mustonen ja 30 muuta valtuutettua ovat jättäneet 20.6.2018 valtuustoaloitteen, jonka mukaan 25 euron hintaisen uintikortin tulee koskea kaikkia nurmijärveläisiä eläkeläisiä iästä riippumatta.

 

 

Valtuusto päätti 20.6.2018 § 69 ja päätöstä tarkentaen 29.8.2018 § 74, että Rajamäen uimahallissa otetaan käyttöön 65 vuotta täyttäneille tarkoitettu senioriuintikortti sekä HyväOlo-seniorikortti. Valtuusto on lisäksi 29.8.2018 kokouksessaan hyväksynyt ponnen, jonka mukaan ko. valtuustoaloitteen käsittely tulee tehdä nopeasti ja tehokkaasti, jotta valtuusto voi vuoden 2019 talousarvion käsittelyn yhteydessä käsitellä asian ja sen kustannusvaikutukset.

 

 

Valtuustoaloitteen perusteluissa on todettu seuraavaa:

 

 

"Heikoimmassa taloudellisessa asemassa ovat usein he, jotka ovat joutuneet sairauden, vamman, onnettomuuden tai muun syyn takia jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle nuorella iällä.

 

 

Sairauden, vamman tms. syyn vuoksi aikaisin eläkkeelle jääneelle liikunta on sekä fyysisen että henkisen hyvinvoinnin kannalta erityisen tärkeää, ja tuo pitkällä tähtäimellä säästöjä mm. terveydenhoitomenoissa."

 

 

Keskushallinto toteaa vastauksenaan seuraavaa:

 

 

Vuonna 2016 kunnassa oli 8 521 eläkkeensaajaa, joista 2 135 eli noin kolmannes oli alle 65 -vuotiaita.

 

 

Uimahallin oman arvion mukaan aiempi kohdennetun toimintatuen tarve on n. 70 000 euroa vuositasolla. Senioriuintikorttiedun laajentaminen alle 65 -vuotiaisiin eläkkeensaajiin tuo siten edun piiriin n. 2 000 eläkkeensaajaa ja lisää tuen määrää arviolta 20 000 euroa. Tuki tulee maksettavaksi kuukausittain jälkikäteen ja kunnan lisätuki on senioriuintikortin osalta 80 euroa ja HyväOlo-seniorikortin osalta 155 euroa.

 

 

Keskushallinto esittää, että senioriuintikorttietu ja HyväOlo -seniorikorttietu laajennetaan koskemaan kaikkia nurmijärveläisiä eläkeläisiä iästä riippumatta vuoden 2019 alusta alkaen. Ensi vuoden talousarvioon varataan 90 000 euroa kohdennettua toimintatukea varten.

 

 

Vuoden 2018 osalta lisämäärärahaesitys tuodaan joulukuun valtuustoon.

 

Esitys:

Kunnanhallitus hyväksyy edellä todetun keskushallinnon antaman vastauksen ko. valtuustoaloitteeseen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Senioriuintikorttietu ja HyväOlo -seniorikorttietu laajennetaan koskemaan myös kaikkia nurmijärveläisiä eläkeläisiä iästä riippumatta vuoden 2019 alusta alkaen.

 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että edellä todetun lisäksi aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Lisätietoja: Hallintojohtaja Jukka Anttila, puh. 040 317 2001

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

______

KV § 101

 

 

Asian käsittely:

Keskustelun aikana Tapiolinna esitti perussuomalaisten ryhmän puolesta, että kunta laajentaa kuntosalipalveluita koskevan tuen kaikille nurmijärveläisille kuntosaliyrittäjille. Mikäli tukea ei laajennettaisi, tulee HyväOlo-seniorikortin tuki poistaa ja muuttaa se seniori-uintikortiksi - kuitenkin niin, ettei jo kortin hankkineet joudu kärsimään taloudellista vahinkoa.

 

Myöhemmin Tapiolinna perui esityksen, mutta teki asiaan liittyen ponsiesityksen: tulee selvittää, ovatko yrittäjät tasa-arvoisessa asemassa Nurmijärvellä, jos kunta kompensoi uimahalliyhtiötään, mutta ei muita yrittäjiä.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi ponsiesityksen rauenneen kannattamattomana ellei valtuusto pontta yksimielisesti hyväksy. Koska valtuusto ei ollut ponnesta yksimielinen, niin se raukesi.

 

Päätös:

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

 

 

Senioriuintikorttietu ja HyväOlo -seniorikorttietu laajennetaan koskemaan myös kaikkia nurmijärveläisiä eläkeläisiä iästä riippumatta vuoden 2019 alusta alkaen.

 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että edellä todetun lisäksi aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Merkittiin, että Handolin saapui kokoukseen klo 14.10 keskustelun aikana ja Huhtala poistui.

 

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa