Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

§ 60

18.12.2018

 

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen kokouksiin liittyvät käytännöt vuonna 2019

 

VESI § 60

Johtokunta päättää kuntalain säännösten ja kunnan hallintosäännön perusteella vuosittain johtokunnan kokouksiin liittyvien asioiden käytännöistä.

 

 

Esitys:

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunta päättää seuraavista käytännöistä vuonna 2019:

 

 

a) Johtokunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokouspäivä on keskiviikko klo 17.

 

 

Kokoukset pidetään seuraavasti: 23.1. (rakentamisohjelma), 26.2. (ti, toimintakertomus), 20.3, 17.4. (OVK I), 21.5 (ti), 19.6, 14.8, 4.9 (OVK II ja Tae 2020), 2.10., 23.10 (OVK III), 20.11. ja 18.12.

 

 

b) Varsinaisiin kokouksiin osallistuvat esittelijän lisäksi pöytäkirjanpitäjä sekä tarpeen mukaan muitakin viranhaltijoita.

 

 

c) Johtokunnan kokouskutsu esityslistoineen ja liitteineen toimitetaan kokousta edeltävän viikon aikana sähköisesti lautakunnan jäsenille ja varajäsenille niin, että se julkaistaan extranetissä viimeistään kokousta edeltävän viikon torstaina. Joitain esityslistakappaleita on käytettävissä kokouksissa mahdollisten teknisten häiriöiden varalta.

 

 

Johtokunnan esityslista (normaali lista) on luettavissa kunnan kotisivuilla internetissä liitteineen pääsääntöisesti kokousta edeltävän viikon aikana.

 

 

d) Johtokunnan pöytäkirjat pidetään kuntalain mukaisesti yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanvirastossa kahdeksantena (8) päivänä kokouksesta.

 

 

e) Tiedotustarkoituksessa esityslistat toimitetaan entisen käytännön mukaisesti tiedotusvälineille sekä tarpeellisilta osin virkakäyttöön kunnan omalle organisaatiolle. Esityslistat ovat myös luettavissa Internetistä kunnan kotisivuilta www.nurmijarvi.fi.

 

 

f) Johtokunnan pöytäkirjat ovat liitteineen luettavissa kunnan kotisivuilta sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu, ja pöytäkirjoista toimitetaan kopiot myös kirjastoihin.

 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, puh. 040 317 2301

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa