Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 270

05.11.2018

 

Kunnan hallintosäännön tarkistaminen

 

849/00.01.06.00/2018

 

KH § 270

Kunnan hallintosääntöön on valmisteltu 1.1.2019 voimaan tulevasta uudesta organisaatiosta johtuvat muutokset mm. toimiala- ja lautakuntarakenteeseen. Lisäksi on tarkistettu hankintavaltuuksia ja tehty lainsäädännöstä johtuvia muutoksia ja muita vähäisempiä sanamuotojen tarkennuksia.

 

 

Hallintosääntöä on valmisteltu hallintojohtajan johdolla toimialojen välisenä yhteistyönä. Hallintosääntö on ollut kunnanhallituksen kehitys- ja keskusteluasioissa esiteltävänä ja saatu palaute on otettu huomioon.

 

 

Oleellisimmat muutokset ovat

 

- elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen lakkaaminen

 

- hyvinvointitoimialan lakkaaminen

 

- sivistystoimiala muuttuu sivistys- ja hyvinvointitoimialaksi

 

- keskushallinnon toimiala muuttuu konsernipalvelujen toimialaksi

 

- tehtäväjakoa on tarkennettu lautakuntien välillä

 

- maankäyttöön ja rakentamiseen liittyviä eurorajoja on tarkistettu

 

- elinkeinojohtaja ja kunnansihteeri siirretty kunnanjohtajan valittaviksi

 

- hankintavaltuuksien eurorajoja on korotettu

 

- valtuuston kokousten osalta lisätty mahdollisuus puheenvuorojen keston rajoittamiseen

 

- lisätty talousarvioaloite

 

- tarkennettu sähköistä päätöksentekomenettelyä

 

- tarkennettu elinvoimalautakunnan esittelijät

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kunnan hallintosäännön liitteen mukaisena tulemaan voimaan 1.1.2019.

 

 

Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että toimielimet päivittävät toimintasääntönsä tarpeellisilta osin uutta hallintosääntöä vastaavaksi.

 

Lisätietoja: Hallintojohtaja Jukka Anttila, puh. 040 317 2001

 

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle siten, että kunnanhallitus tekee esityksensä valtuustolle 3.12.2018 pidettävässä kokouksessa.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa