Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Henkilöstön siirtosopimus

Kunnanhallitus

§ 268

05.11.2018

 

Kiertokapula Oy:hyn siirtyvän henkilöstön siirtosopimuksen hyväksyminen

 

309/00.04/2018

 

KH § 268

Nurmijärven valtuusto päätti 28.2.2018 § 16 ja Kiertokapula Oy:n yhtiökokous 15.6.2018 kunnan liittymisestä Kiertokapula Oy:n osakkaaksi ja kunnan jätehuollon järjestämisestä Kiertokapula Oy:n toimesta 1.1.2019 alkaen. Henkilöstö siirtyy Kiertokapula Oy:n palvelukseen liikkeen luovutuksella ns. vanhoina työntekijöinä. Henkilöstön siirtosopimuksella Nurmijärven kunta ja Kiertokapula Oy sopivat keskinäisistä vastuistaan koskien henkilöstökustannuksia ja työnantajavelvoitteita. Lisäksi sopimuksessa todetaan henkilöstön siirrossa noudatettavia periaatteita.

 

Asiakirjaa on valmisteltu yhteistyössä Kiertokapula Oy:n kanssa. Henkilöstön siirron periaatteet on käsitelty yhteistoiminnassa henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa ennen valtuuston 28.2.2018 päätöstä. Lisäksi henkilöstön edustajat ovat saaneet henkilöstön siirtosopimuksen tiedoksi 22.10.2018.

 

Esitys:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen Nurmijärven kunnan ja Kiertokapula Oy:n välisen, henkilöstön siirtosopimuksen.

 

Lisätietoja: palvelussuhdepäällikkö Sofia Kangas, puh. 040 317 2021

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 7.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa