Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kuuden sote henkilöstön siirron periaatteet_14.9.2018

Kunnanhallitus

§ 251

22.10.2018

Kunnanhallitus

§ 267

05.11.2018

 

Henkilöstön siirron periaatteet liikkeen luovutuksessa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään

 

804/01.00.02.00/2018

 

KH § 251

Nurmijärven valtuusto päätti 30.5.2018 (§ 50) hyväksyä, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut kunnan asukkaille. Henkilöstö siirtyy kuntayhtymän palvelukseen kunnista liikkeen luovutuksella. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän henkilöstöryhmä on valmistellut yhdessä kuntien pääluottamusmiesten kanssa asiakirjaa henkilöstön siirron periaatteista liikkeen luovutuksessa. Asiakirja täydentää keväällä 2018 kuntien ja kaupunkien yhteistoimintamenettelyssä antamia liikkeen luovutusta koskevia selvityksiä ja se täsmentää henkilöstön asemaa koskevia asioita, periaatteita ja vaikutuksia.

 

Asiakirjaa on valmisteltu yhteistoiminnallisissa työpajoissa 29.8.2018 ja 12.9.2018. Asiakirja on lisäksi käsitelty Nurmijärven kunnan yhteistoimintaelimessä eli yhteistyöryhmässä 25.9.2018, ote pöytäkirjasta liitteenä. Kun asiakirja on hyväksytty päätöksenteossa, tulee esimiesten käsitellä se työyhteisöissään henkilöstön kanssa. Tämän asiakirjan hyväksymisen jälkeen valmistellaan henkilöstön siirtosopimus kunnanhallituksen päätettäväksi joulukuussa.

 

Esitys:

Kunnanhallitus hyväksyy Keski-Uudenmaan soten henkilöstön siirron periaatteet liitteen mukaisesti.

 

 

Kunnanhallitus toteaa, että asiakirja on valmisteltu yhteistoiminnassa pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. Yhteistoimintamenettely on tältä osin saatettu loppuun.

 

Lisätietoja: henkilöstöpäällikkö Leena Ojala, puh. 040 317 4409

 

Esittelijän muutosesitys: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Päätös:

Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin.

 

 

______

KH § 267

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaisten palkankorotuserien vastuunjaosta kunnan ja kuntayhtymän välillä sovitaan henkilöstönsiirtosopimuksessa, joka tulee päätöksentekoon myöhemmin.

 

Esitys:

Kunnanhallitus hyväksyy Keski-Uudenmaan soten henkilöstön siirron periaatteet liitteen mukaisesti.

 

 

Kunnanhallitus toteaa, että asiakirja on valmisteltu yhteistoiminnassa pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. Yhteistoimintamenettely on tältä osin saatettu loppuun.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 6.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa