Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Viranhaltijapäätökset 19.11.-2.12.2018

Tekninen lautakunta

93

13.12.2018

 

93

Viranhaltijoiden ja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnan päätöspöytäkirjat

 

TEKLA

Mm. kunnanviraston hallintosäännöllä ja teknisen lautakunnan toimintasäännöllä on päätösvaltaa delegoitu viranhaltijoille.

Kuntalain mukaan tekninen lautakunta voi päättää ottaa lautakunnan käsittelyyn asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaisen viranhaltijan toimivaltaan ja jossa asianomainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Viranhaltijapäätöksistä suurin osa on sellaisia joiden osalta tekninen lautakunta on päättänyt, ettei se tule käyttämään otto-oikeuttaan.

 

 

Teknisellä lautakunnalla on otto-oikeus Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnan päätöksiin asioissa, joista päättäminen on johtosäännössä delegoitu johtokunnalle.

Esitys:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 19.11.-2.12.2018 ja toteaa, ettei se ota käsiteltäväkseen ko. päätöksiä.

 

 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnan 21.11.2018 kokouksen päätökset ja toteaa, ettei se ota käsiteltäväkseen ko. päätöksiä.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa