Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

92

13.12.2018

 

92

Teknisen lautakunnan kokouksiin liittyvät käytännöt vuonna 2019

 

TEKLA

Tekninen lautakunta päättää kuntalain säännösten ja kunnan hallintosäännön perusteella vuosittain lautakunnan kokouksiin liittyvien asioiden käytännöistä.

 

Esitys:

Tekninen lautakunta päättää seuraavista käytännöistä vuonna 2019:

 

 

 

a) Teknisen lautakunnan kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokouspäivä on torstai klo 17.

 

 

Kokoukset pidetään seuraavasti: 24.1. (käyttösuunnitelma), 28.2. (toimintakertomus), 21.3, 25.4. (OVK I), 23.5, 13.6, 22.8, 5.9 (OVK II ja Tae 2020), 26.9, 24.10 (OVK III), 28.11. ja 19.12.

 

 

b) Varsinaisiin kokouksiin osallistuvat esittelijän lisäksi pöytäkirjanpitäjä sekä tarpeen mukaan muitakin viranhaltijoita.

 

 

c) Teknisen lautakunnan kokouskutsu esityslistoineen ja liitteineen toimitetaan kokousta edeltävän viikon aikana sähköisesti lautakunnan jäsenille ja varajäsenille niin, että se julkaistaan extranetissä kokousta edeltävän viikon torstaina. Joitain esityslistakappaleita on käytettävissä kokouksissa mahdollisten teknisten häiriöiden varalta.

 

 

 

Lautakunnan esityslista (normaali lista) on luettavissa kunnan kotisivuilla internetissä liitteineen pääsääntöisesti kokousta edeltävän viikon aikana.

 

 

 

d) Teknisen lautakunnan pöytäkirjat pidetään kuntalain mukaisesti yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanvirastossa kahdeksantena (8) päivänä kokouksesta.

 

 

e) Tiedotustarkoituksessa esityslistat toimitetaan entisen käytännön mukaisesti tiedotusvälineille sekä tarpeellisilta osin virkakäyttöön kunnan omalle organisaatiolle. Esityslistat ovat myös luettavissa Internetistä kunnan kotisivuilta www.nurmijarvi.fi.

 

f) Teknisen lautakunnan pöytäkirjat ovat liitteineen luettavissa kunnan kotisivuilta sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu, ja pöytäkirjoista toimitetaan kopiot myös kirjastoihin.

 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, puh. 040 317 2301


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa