Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Katusuunnitelma_Iivarin_Metsätie_5859-2A_5A

Tekninen lautakunta

89

13.12.2018

 

89

Iivarin metsätie, katusuunnitelman muutosehdotuksen hyväksyminen

 

859/10.03.01.08/2018

 

TEKLA

Kunnallistekniikan suunnittelussa on laadittu Metsä-Tuomelan asemakaava-alueelle katusuunnitelman muutosehdotus seuraavista kaduista, piirustukset 5859-2A ja 5859-5A:

 

 

 

- Iivarin metsätie.

 

 

 

Katusuunnitelman muutosehdotuksessa esitetään, että Iivarin metsätien korkeusasemaa muutettaisiin alkuperäisen katusuunnitelman mukaisesta korkeusasemasta alemmaksi, jolloin kadun lähellä olevaa tonttia voidaan myös louhia alemmaksi.

 

 

Katusuunnitelmaehdotus, piirustukset 5859-2A ja 5859-5A , on ollut julkisesti nähtävillä 12.-26.11.2018 välisenä aikana. Katusuunnitelman muutosehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia nähtävillä oloaikana.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: Katusuunnitelman muutosehdotus toteuttaa alueen asemakaavaa ja kadun toteuttamiseen varataan määrärahaa investointiohjelmaan.

 

 

Ratkaisuvalta: Nurmijärven kunnan hallintosääntö § 22, ratkaisuvallan kohta 8.

 

Esitys:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Iivarin metsätien katusuunnitelman muutosehdotuksen, piirustukset 5859-2A ja 5859-5A.

 

Lisätietoja: liikenneinsinööri Pia Korteniemi, puh. 040 317 2311


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa