Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite / Opetus- ja kulttuuriministeriön kirja Ajankohtaista liikuntatoimen kentästä
  Liite / Vanhusneuvoston pöytäkirja 27.8.2018
  Liite / Vapaaehtoisten tunnit

Hyvinvointilautakunta

§ 52

16.10.2018

 

Ilmoitukset

 

HYVOLTK § 52

1) Opetus- ja kulttuuriministeriön kirja 26.9.2018 Ajankohtaista liikuntatoimen kentästä (liite)

 

 

2) Vanhusneuvoston pöytäkirja 27.8.2018 (liite)

 

 

3) Nurmijärven kunnan ja seurakunnan yhteinen vapaaehtoistyön koordinaattori on arvioinut vapaaehtoistyön määrää ajalta 1.1.2019 - 26.9.2019 (liite).

 

 

 

4) Miten tuen hyvinvointia? Ikääntyneiden asukasfoorumi pidetään to 18.10. klo 17-19 kunnanviraston valtuustosalissa. Samanlaiset foorumit järjestetään kaikissa Keski-uudenmaan SOTE kunnissa.

 

Esitys:

Hyvinvointilautakunta merkitsee em. asiat tiedoksi.

 

 

Lisätietoja:

Antero Lempiö, liikuntapäällikkö puh. 040 317 2050

 

Ilpo Salminen, va. sosiaali- ja terveysjohtaja puh. 040 317 3320

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa