Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite / Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Vastaus toimenpidealoitteeseen
  Liite / Toimenpidealoitteen käsitteet+

Hyvinvointilautakunta

§ 51

16.10.2018

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018 - 2021 Vastaus toimenpidealoitteeseen

 

HYVOLTK § 51

Nurmijärven valtuusto hyväksyi kokouksessaan 20.6.2018 (§ 65) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2018-2021.

Valtuusto hyväksyi lisäksi yksimielisesti toimenpidealoitteen, jonka mukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa toimeenpantaessa, päivitettäessä ja raportoitaessa kiinnitetään huomiota myös seuraaviin asioihin:

  1. lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila ja kehitys lastensuojelun näkökulmasta

  2. sote-muutosten vaikutukset lastensuojelun palveluihin

  3. lastensuojelun laadun ja palvelutarpeen arviointi, kehittämiskohteet ja varattavat voimavarat

  4. kokonaistarvearvio avustajapalveluista tuki- ja erityisopetuksessa

  5. tiedot opiskelijahuollon laadunarvioinnista.

Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti toimenpidealoitteen, jonka mukaan valtuuston tulee tuoda kerran vuodessa arvio lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisesta

Vastaus toimenpidealoitteeseen (liite 1) on valmisteltu hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan yhteistyönä.

Valmisteluun ovat osallistuneet:

Kati Luostarinen, opetuspäällikkö

Marita Käyhkö, palvelupäällikkö

Riina Kontro, oppilas- ja opiskelijahuollon johtaja

Mira Ropponen, sosiaalityön johtaja, perhesosiaalityön palvelut

Johanna Tervanen, sosiaalityön johtaja, lastensuojelun palvelut

Suvi Salin, perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö

Esitys:

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä vastauksen toimenpidealoitteeseen ja lähettää sen kunnanhallituksen kautta valtuustolle tiedoksi.

Liite

1 Vastaus toimenpideloitteeseen

 

2 Toimenpidealoitteen käsitteet

Lisätietoja:

Suvi Salin, perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö puh. 040 317 2210

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa