Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Hyvinvointilautakunta

§ 50

16.10.2018

 

Päätös Nurmijärven kunnan hakeutumisesta Voimaa vanhuuteen kärkikunnaksi

 

HYVOLTK § 50

Nurmijärven kunta on ollut alusta lähtien mukana Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen toiminnassa ja viimeiset vuodet yksi ns. kärkikunnista.

 

Ikäinstituutti kutsuu kuntia seuraavaksi kolmeksi vuodeksi mukaan Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmaan. Hakuaika päättyy 30.11.2018.

 

 

Hankkeeseen mukaan otettaville kunnille tarjotaan Ikäinstituutin maksutonta kuntakohtaista mentorointia, runsaasti uusia koulutuksia ja materiaalia hyvien käytäntöjen käyttöönottoon sekä kannustusta työhön maakunnallisissa Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostoissa.

 

Mentoroinnin tuella kunnissa löydetään liikuntapalveluiden ulkopuolella olevat iäkkäät ja lisätään heille soveltuvaa voima- ja tasapainosisältöistä ryhmäliikuntaa, liikuntaneuvontaa ja ulkoilua. Kohderyhmänä on kotona ilman koti-/hoivapalveluja asuvat iäkkäät (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja/tai osallistumisvaikeuksia.

 

 

Valintakriteerit ovat:

 

- kunnan väestöennuste painottuu iäkkäisiin

 

- kunnanhallitus tai lautakunta on tehnyt päätöksen ohjelmaan hakemisesta

 

- kunta on tehnyt aiesopimuksia erityyppisten järjestöjen. kuten kansanterveys-, liikunta- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa Voimaa vanhuuteen -työn toteuttamiseksi

 

- kunta on nimennyt poikkisektorisen työryhmän, joka ottaa vastuulleen Voimaa vanhuuteen -työn etenemisen

 

 

Kunnille ei myönnetä erillistä rahoitusta. Kuntien kannattaa varata henkilötyöpanosta ja lisäksi varoja mm. julkisen sektorin yhteyshenkilöiden ja järjestöjen vapaaehtoisten koulutuksiin liittyviin matka- ja majoituskuluihin, paikallisen koulutuksen toteuttamiseen sekä liikuntatilojen kustannuksiin.

 

 

Nykyisellä toimintakaudella on Nurmijärven kunnasta osallistunut ko. koulutuksiin lähinnä liikuntapalveluiden, vanhustyön ja fysioterapian työntekijöitä.

 

Esitys:

Hyvinvointilautakunta päättää, että Nurmijärven kunta hakeutuu seuraavaksi kolmeksi (3) vuodeksi Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmaan. Liikuntapalveluiden ikäihmisten liikunnasta vastaava liikuntasuunnittelija koordinoi kunnassa hanketta.

 

 

Lisätietoja:

Antero Lempiö, liikuntapäällikkö puh. 040 317 2050

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa