Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 233

08.10.2018

 

Pöytäkirjat

 

KH § 233

Kuntalain mukaan kunnanhallitus voi päättää ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

 

Kunnan toimielimien pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla internetissä www.nurmijarvi.fi sen jälkeen, kun ao. pöytäkirja on tarkastettu. Toimielimien esityslistat ovat tätä ennen luettavissa kotisivuilla. Lisäksi toimielimille on annettu ohje, että pöytäkirjojen liitteet julkaistaan siltä osin, kuin ne eivät sisällä salassa pidettävää tietoa.

 

 

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat

 

 

a) pöytäkirjat

 

- Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 5.9.2018

 

- Hyvinvointilautakunta 25.9.2018

 

 

b) viranhaltijapäätöksiä (erillinen yhteenveto).

 

Esitys:

Kunnanhallitus toteaa, ettei se ota käsittelyynsä em. päätöksiä.

 

 

Päätös:

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen 9.10.2018.

 

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa