Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  KV 20.6.2018 § 63 Arviointikertomus vuodelta 2017
  Vastineet arviointikertomukseen

Valtuusto

§ 63

20.06.2018

Kunnanhallitus

§ 191

20.08.2018

Kunnanhallitus

§ 230

08.10.2018

 

Hallintokuntien vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2017

 

 

Tarkla § 49/31.5.2018

Tarkastuslautakunta laati vuoden 2017 arviointikertomuksen valmiiksi ja allekirjoitti sen.

 

Esitys pj:

Tarkastuslautakunta allekirjoittaa arviointikertomuksen ja

- luovuttaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi,

- ehdottaa valtuustolle, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

 

______

 

KV § 63

 

 

Esitys:

Valtuusto

 

1. merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi ja

 

2. velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 3.

______

KH § 191

Arviointikertomus on toimitettu valtuuston esityslistan 20.6.2018 mukana kunnanhallitukselle.

 

Esitys:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan jättämän arviointikertomuksen vuodelta 2017.

 

Kunnanhallitus lähettää arviointikertomuksen lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien sekä viranhaltijaorganisaatiossa toimialojen, keskuksen, tulosalueiden ja tiimien käsiteltäväksi ja vastattavaksi viimeistään silloin, kun talousarvioesitykset vv. 2019 - 2021 on jätettävä.

 

 

Erillinen raportti yhteenvetona arviointikertomuksessa todettujen havaintojen käsittelystä hallintokunnissa toimitetaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle kuluvan vuoden aikana.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 3.

 

______

KH § 230

Toimielimet ja viranhaltijaorganisaatio ovat käsitelleet arviointikertomusta ja antaneet vastauksensa seuraavasti:

- Aleksia-liikelaitoksen johtokunta 5.9.2018

- asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 4.9.2018

- elinvoimalautakunta 6.9.2018

- hyvinvointilautakunta 4.9.2018

- Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 5.9.2018

- sivistyslautakunta 6.9.2018

- tekninen lautakunta 6.9.2018

 

Esitys:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevaan yhteenvetoon kootut toimielinten ja keskushallinnon vastineet ja toimenpide-ehdotukset vuoden 2017 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta.

 

Kunnanhallitus toteaa, että annetuissa vastineissa on käsitelty kattavasti arviointikertomuksessa esille otettuja asioita.

 

Kunnanhallitus antaa vastineet edelleen tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle tiedoksi.

 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh. 040 317 2100

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa