Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Elinvoimalautakunta

§ 80

06.09.2018

Kunnanhallitus

§ 241

08.10.2018

 

Maankäytön toteutusohjelma vuosille 2019-2023

 

ELINV § 80

Maankäytön toteutusohjelma (MATO) kokoaa ja yhteen sovittaa asunto-ohjelman, kaavoitusohjelmat, kunnallistekniikan rakentamisohjelman ja investointiohjelman. MATO on kunnan työväline kasvun tarkastelussa ja hallitun kasvun ohjaamisessa. Se käsitellään elinvoimalautakunnassa ja kunnanhallituksessa ja hyväksytään ohjeellisena talousarviokäsittelyn yhteydessä valtuustossa. MATO- ohjelma tarkistetaan vuosittain ja sen toteutumista seurataan osavuosikatsauksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

 

 

 

Maankäytön toteutusohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä ympäristötoimialan kanssa. Ohjelma sisältää maanhankinnan ja tontinluovutuksen tavoitteet, kunnan asuntotuotannon yleiset tavoitteet sekä kaavoituksen ja kunnallistekniikan ohjelmat.

 

 

MATO on osa kunnan talouden suunnittelua ja siinä koordinoidaan tonttien luovuttamista ja asuntotuotantoa siten, että tontteja on luovutettavissa oikeaan aikaan oikealta paikalta. Ohjelma varmistaa osaltaan kunnan tontinmyyntitulojen saamista sekä maanhankinnan suunnitelmallisuutta. Ohjelma seuraa kuntastrategiassa linjattua monipuolisen ja eri elämäntilanteisiin ja -tapoihin sopivien asumismuotojen tavoitteen toteutumista.

 

Esitys:

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan maankäytön toteuttamisohjelman vuosille 2019-2023 ohjeellisena esitettäväksi kunnanhallitukselle käsiteltäväksi talousarvion yhteydessä.

 

 

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Katriina Ahokas, puh. 040 317 4678

maankäyttöinsinööri Mika Alastalo, puh. 040 317 2360

 

Asian käsittely:

Rousu esitti, että maankäytön toteutusohjelmassa sivulla 12 oleva lause " Kauden lopulla arvioidaan aloitettavan keskustan täydennysrakentaminen vanhan sähkölaitoksen alueella." korvataan lauseella "Suunnittelukaudella käynnistyy vanhan sähkölaitoksen alueen rakentuminen".

 

Tältä osin elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti Rousun tekemän muutosesityksen.

 

 

Rantala esitti, että maankäytön toteutusohjelmassa sivulla 20 "Asemakaavan ulkopuoliset alueet" kohdan kolmannen kappaleen lause " Kylien osayleiskaava-alueilla on yksityisten omistamaa tonttivarantoa ja sitä ollaan kaavoittamassa uusissa kaavoissa lisää, joten tarjontaa on kysyntää enemmän." muutetaan seuraavan laiseksi: "Kylien osayleiskaava-alueilla on yksityisten omistamaa tonttivarantoa ja rakentamismahdollisuuksia ollaan uusissa osayleiskaavoissa lisäämässä.".

 

Tältä osin elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti Rantalan tekemän muutosesityksen.

 

Päätös:

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän esityksen edellä todetuilla muutoksilla.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 6.

 

_____

KH § 241

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus käsittelee maankäytön toteuttamisohjelman vuosille 2019 - 2023 ja se hyväksytään elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti osana vuosien 2019 - 2021 talousarviota ja suunnitelmaa.

 

Päätös:

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen 9.10.2018.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa