Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Elinvoimalautakunta

§ 89

27.09.2018

Kunnanhallitus

§ 229

08.10.2018

 

Nurmijärven kunnan väestölaskelma vuosille 2018-2040

 

ELINV § 89

Nurmijärven kunnan väestölaskelma laaditaan vuosittain palvelemaan kunnan strategista suunnittelua sekä ohjaamaan toimialojen omaa suunnittelua. Väestölaskelma on tehty Tieto Finland Oy:n ylläpitämällä VENNI-väestöennustemallilla. Malli käyttää lähtöaineistona Tilastokeskuksen väestö-, perheasema-, asuntokunta- ja asuntotilastoja.

 

 

Väestölaskelma on laadittu sekä koko kunnan tasolle sekä suuraluetasolle. Asemakaavoitettujen taajamien ja Metsäkylän osalta tarkastelussa on myös yksittäisiä tilastoalueita.

 

 

Väestölaskelma perustuu menneeseen kehitykseen perustuvien tarkastelujen lisäksi myös vireillä oleviin ja alkaviksi arvioituihin rakentamishankkeisiin, asemakaavoitusohjelman mukaisiin asemakaavoihin sekä kaavavarantoon. Näin ollen väestölaskelma perustuu lähivuosien osalta maankäytön toteuttamisohjelmassa arvioituun asuinrakentamiseen ja valmistuvien asuntojen mahdollistamaan väestönkasvuun. Laskelman loppukausi perustuu arvioon valmistuvista asunnoista maankäytön toteuttamisohjelman aikajakson jälkeen käyttöön otettavilla alueilla. Väestölaskelman laadinnassa on otettu myös huomioon yhteiskunnallisia muutostekijöitä.

 

 

Väestölaskelman perusteella Nurmijärven väkiluku hätyyttelee 48 800 asukkaan rajaa vuonna 2040. Tämä tarkoittaa noin 6 600 uutta asukasta. Väestökasvun ennakoidaan olevan 0,6-0,7% läpi tarkastelujakson 2018-2040. Tämä asettuu kuntien ideaalina pidettyyn 0,5-1% väestökasvuun, joka mahdollistaa kunnalle tasapainoisen, hallitun ja ennakoivan kasvun palvelurakenteen ja investointien suhteen. Syntyneiden lukumäärään ennakoidaan olevan vuosittain 400 syntyneen molemmin puolin seuraavan kymmenen vuoden ajan.

 

 

Väestönmuutos jakautuu luonnolliseen muutokseen (syntymät ja kuolemat sekä nettomuutos) sekä muuttoliikkeeseen (tulo- ja lähtömuutto sekä nettomuutto). Näiden kehitykseen vaikuttaa laaja joukko erilaisia aluetaloudellisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Väestölaskelman 0,6-0,7%:n väestönkasvua suurempi kasvu on mahdollista saavuttaa kovien ja pehmeiden vetovoimatekijöiden yhdistelmän kautta. Riittävän, kysyntää vastaavan, kohtuuhintaisen sekä monipuolisen tontti- ja asuntotarjonnan turvaamisen lisäksi korostuvat Nurmijärven ulkoinen ja sisäinen saavutettavuus, yksilölliseen elämään soveltuvat laadukkaat palvelut sekä monipuolinen ja laadukas asuinympäristö. Pehmeät vetovoimatekijät (kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut, tapahtumat, elämykset, ilmapiiri) puolestaan konkretisoituvat alueelle saapumisen jälkeen viihtyvyytenä sekä mukavuutena ja muodostuvat pitovoimatekijöiksi.

 

 

Esitys:

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi ja lähettää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi Nurmijärven kunnan väestölaskelman vuosille 2018-2040.

 

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Katriina Ahokas, puh. 040 317 4678

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 2.

 

_____

KH § 229

 

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti Nurmijärven kunnan väestölaskelman vuosille 2018 - 2040.

 

 

Asia annetaan myös valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen 9.10.2018.

 

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa