Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Elinvoimalautakunta

§ 108

06.11.2018

 

Ilmoitusasiat

 

ELINV § 108

1. Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, joka koski Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämää toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa Rudus Oy:n Mäntymäen tuotantoalueelle ylijäämälouheen vastaanotolle ja murskaukselle, ylijäämämaiden kierrätykselle ja sijoitukselle sekä kierrätysbetonin ja -tiilen vastaanotolle, välivarastoinnille ja murskaukselle.

 

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

 

Lisätietoja: yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh. 040 317 2045

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa