Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Elinvoimalautakunta

100

18.10.2018

 

100

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

 

ELINV

Viranhaltijoille on delegoitu päätösvaltaa mm. kunnan hallintosäännön ja elinvoimalautakunnan toimintasäännön perusteella. Kuntalain mukaan elinvoimalautakunta voi päättää ottaa lautakunnan käsittelyyn asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaisen viranhaltijan toimivaltaan ja jossa asianomainen viranhaltija on tehnyt päätökset.

 

Esitys:

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 20.9.-10.10.2018 ja toteaa, ettei se ota käsiteltäväksi ko. päätöksiä.

 

Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala, puh. 040 317 2371 tai va. kehitysjohtaja Seppo Pietarinen,

puh. 040 317 2011


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa