Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Vaasan hallinto-oikeuden päätös 4.10.2018

Elinvoimalautakunta

99

18.10.2018

 

99

Ilmoitusasiat

 

ELINV

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 4.10.2018 osittain hyväksynyt valituksen koskien Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöstä 13.6.2017 § 89 Antti Mustosen kp:n läjityshakemuksesta. Keski-uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksen ehdossa 1 täyttömäärä oli 124 000m3 eli 186 000 tn. Vaasan hallinto-oikeus on pienentänyt täyttömäärän 50 000 m3:iin eli 75 000 tn:iin ja lyhentänyt luvan voimassa oloaikaa 30.9.2019. Voimassa oloaika oli lupapäätöksessä 31.12.2022 asti.

 

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

 

Lisätietoja: yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh. 040 317 2045


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa