Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Sijaintikartta
  Liitekartta, tila Niinisalo oyk alueet
  Liitekartta, tila Niinisalo ak-alueet
  Liitekartta, tila Niinisalo katualue

Elinvoimalautakunta

§ 95

18.10.2018

 

Maa-alueen ostaminen Klaukkalan alueelta, tila Niinisalo 543-403-5-422

 

ELINV § 95

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * (jäljempänä maanomistajat) omistavat tilan Niinisalo 543-403-5-422. Tilan kokonaispinta-ala on 17,922 ha. Tila muodostuu viidestä palstasta, joista yksi palsta sijaitsee Klaukkalan osayleiskaavan alueella tulevan Klaukkalan ohikulkutien eteläpuolella. Alue on noin 17,69 ha:n suuruinen ja se käsittää mm. osayleiskaavan mukaisia pientalovaltaisia alueita (AP-3 ja AP-4) sekä selvitysaluetta (SE-2) ja virkistysaluetta (V-1).

 

Neljä muuta palstaa sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaava-alueella sijaitsevat palstat käsittävät noin 1790m²:n suuruisen alueen asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortteli-alueesta (AL), noin 25 m²:n suuruisen alueen asuinkerrostalojen korttelialueesta (AK) ja noin 177 m²:n suuruisen alueen omakotitontista, jossa ympäristö säilytetään (AO/s) sekä noin 318 m²:n suuruinen alue katualuetta (Gunnarintie).

 

 

Nurmijärven kunta on neuvotellut maanomistajien kanssa tilan ostamisesta. Neuvottelun tuloksena tilan kauppahinnaksi sovittiin 876 000 euroa. Maanomistajille jää hakkuuoikeus noin 17,69 ha:n suuruiselle osayleiskaavan mukaiselle alueelle kahdeksi (2) vuodeksi kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Maanomistajat suorittavat hakkuun alueella siten, että sinne ei synny laajoja avohakkuualueita ja alueelle jää maisemapuusto.

 

 

Kaupan kohteeseen ei kohdistu kiinteistökiinnityksiä.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmaston muutokseen: Alueen tarkempi maankäyttö ratkaistaan tulevaisuudessa asemakaavoituksen yhteydessä. Vaikutukset ilmastoon ja ympäristöön arvioidaan alueen asemakaavoituksen yhteydessä.

 

Esitys:

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Nurmijärven kunta ostaa Klaukkalan alueelta maanomistajilta 17,922 ha:n suuruisen tilan Niinisalo (543-403-5-422) kauppahintaan 876 000 euroa.

 

 

Maanomistajille jää hakkuuoikeus noin 17,69 ha:n suuruiselle osayleiskaavan mukaiselle alueelle kahdeksi (2) vuodeksi kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Maanomistajat suorittavat hakkuun alueella siten, että sinne ei synny laajoja avohakkuualueita ja alueelle jää maisemapuusto.

 

 

Kauppakirja voidaan allekirjoittaa ennen valtuuston päätöksen lainvoimaisuutta.

 

 

Päätökseen liittyy neljä karttaa: sijaintikartta ja kolme kohdekarttaa.

 

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Minna Valtonen, puh. 040 317 2363

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

 

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa