Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 225

01.10.2018

 

Valtuuston 26.9.2018 päätösten täytäntöönpano

 

KH § 225

Valtuuston kokouksesta 26.9.2018 laadittu tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.10.2018.

 

 

Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta. Saman lain mukaan "jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää todeta em. kokouksen päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

 

Lisätietoja: kunnansihteeri Anne Pölönen, puh. 040 317 2013

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa