Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 216

17.09.2018

 

Ilmoitusasiat

 

KH § 216

a) Kiljavan Sairaala Oy ilmoittaa kirjeellään 4.9.2018, että yhtiön hallitus on 28.8.2018 päättänyt luopua pääomasijoituksista ajalla 1.9. - 31.12.2018. Pääomasijoitukset on siten toistaiseksi päättyneet.

 

 

b) Pasi Heiskanen on 30.8.2018 jättänyt aloitteen, että Nurmijärven kunnan perimä tulovero olisi vuonna 2019 vähintään 22 %. Perusteluna hän esittää mm., että kunnan on investoitava erityisesti infraan ja tuotettava laadukkaita palveluja. Pienempi veroprosentti ei riitä kattamaan kuluja. Aloite on annettu valmisteltavaksi kuntalaisaloitteena talouspalveluille.

 

 

c) Kuuma- ja Helsingin seudun yhteistyöasiat

 

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa