Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Krannila PL tontti 2107-1 sijaintikartta
  Liitekartta, PL-tontti 543-2-110-3 Krannila

Elinvoimalautakunta

§ 51

12.12.2017

Kunnanhallitus

§ 88

09.04.2018

Valtuusto

§ 30

25.04.2018

Kunnanhallitus

§ 210

17.09.2018

 

PL tontin 543-2-110-3 luovuttaminen Krannilan alueelta; määräajan pidentäminen

 

981/10.00.03.00/2017

 

ELINV § 51

Krannilan lähipalvelurakennusten korttelialueen (PL) tontti 543-2-110-3 on ollut haettavana tarjousten perusteella, niin että tarjousten jättöaika päättyi 31.10.2017. Tontin pinta-ala on 2 983 m² ja rakennusoikeus 2 000 k-m². Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä 3 kappaletta ja 1 hakuajan jälkeen. Parhaan tarjouksen tehneen yhtiön kanssa on tämän jälkeen käyty neuvottelut tontin rakennushankkeen toteutuksesta.

 

 

OT Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun antoi parhaan tarjouksen tontista, 750 000 euroa (375 €/k-m²). Kyseinen tontti vuokrataan perustettavan yhtiön lukuun. Tontille on tarkoitus rakentaa ikäihmisten palvelutalo, johon tulee noin 40 - 46 asuinhuonetta ja joiden asukkaille tarjotaan erimuotoisia asumispalveluja. Rakennushanke on tarkoitus aloittaa vuoden 2018 kesään mennessä. Hanke tukee saman yhtiön Vehnäpellontie 3:ssa toimivaa yksikköä mm. ravintolatoimintojen osalta.

 

 

Kunnan maapoliittisen ohjelman (2016) mukaan palvelurakennustonttien osalta peritään 6 % vuosivuokraa tontin myyntihinnasta. Vuosivuokra on näin ollen 45 000 €/v.

 

Esitys:

Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunta vuokraa OT Kodit Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun asemakaavan tontin 543-2-110-3. Vuosivuokra on 45 000 euroa, joka sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokra-aika on 60 vuotta.

 

 

Tontin kaavamääräys on PL, lähipalvelurakennusten korttelialue.

 

Vuokraehtojen noudattamatta jättämisen ja mahdollisten sopimusrikkomusten korvaamisen vakuudeksi vuokralaiselta edellytetään 225 000 euron suuruista vakuutta (parhaalla etusijalla kiinnitetty panttikirja).

 

 

Tontin vuokrasopimus tulee allekirjoittaa vuoden 2018 elokuun loppuun mennessä. Vuokran lisäksi tontin saajalta peritään taksan mukainen lohkomiskustannusten korvaus ensimmäisen vuokran yhteydessä.

 

 

Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Lisätietoja: Maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala p. 0403172371 tai maankäyttöinsinööri Mika Alastalo 0403172360

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

KH § 88

 

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää elinvoimalautakunnan päätöksen mukaisesti valtuustolle, että kunta vuokraa OT Kodit Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun asemakaavan tontin 543-2-110-3. Vuosivuokra on 45 000 euroa, joka sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokra-aika on 60 vuotta.

 

 

Tontin kaavamääräys on PL, lähipalvelurakennusten korttelialue.

 

Vuokraehtojen noudattamatta jättämisen ja mahdollisten sopimusrikkomusten korvaamisen vakuudeksi vuokralaiselta edellytetään

 

225 000 euron suuruista vakuutta (parhaalla etusijalla kiinnitetty panttikirja).

 

 

Tontin vuokrasopimus tulee allekirjoittaa vuoden 2018 elokuun loppuun mennessä. Vuokran lisäksi tontin saajalta peritään taksan mukainen lohkomiskustannusten korvaus ensimmäisen vuokran yhteydessä.

 

 

Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 2.

 

______

KV § 30

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

______

KH § 210

OT Kodit Oy on hakenut 2.8.2018 jatkoaikaa vuoden 2019 loppuun saakka Kirkonkylän Krannilan PL-tontin 543-2-110-3 vuokrasopimuksen allekirjoittamiselle. Valtuuston päätöksen mukaisesti vuokrasopimus olisi pitänyt allekirjoittaa vuoden 2018 elokuun loppuun mennessä.

 

 

Perusteluina on esitetty hakemuksessa rakennushankkeen siirtymiselle liiketaloudelliset seikat, jotka pohjautuvat Keski-Uudenmaan kuntien ikäihmisten asumispalveluiden järjestämisestä tehtävien päätösten siirtymisestä seuraavalle kilpailutuskaudelle.

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää, että OT Kodit Oy:lle annetaan jatkoaikaa Krannilan PL-tontin 543-2-110-3 vuokrasopimuksen allekirjoittamiselle vuoden 2019 loppuun saakka.

 

Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala, puh. 040 317 2371

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 2.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa