Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  T2H kartta

Kunnanhallitus

§ 209

17.09.2018

 

Tonttien luovuttaminen T2H Rakennus Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun, Klaukkalan Viirinlaakson alueelta

 

304/10.00.03.00/2018

 

KH § 209

T2H Rakennus Oy:n kanssa on neuvoteltu Viirinlaakson asemakaavan korttelin 3104 AL-1 tonttien luovuttamisesta perustettaville asunto-osakeyhtiöille tai T2H Rakennus Oy:n määräämälle taholle (rahastolle). Asemakaavan mukaiset AL-1 tontit 11 ja 12 on tonttijaon muutoksella jaettu kuudeksi eri tontiksi ja samalla jaettu 8 000 k-m2 rakennusoikeus neljälle uudelle tontille.

 

Neuvotteluissa on sovittu, että luovutettavien tonttien kauppahinnat määräytyvät rakennusoikeuden yksikköhinnan 325 e/k-m2 mukaan laskettuna. Hinta noudattaa auktorisoidun kiinteistöarvioijan arviolausunnon hintatasoa. AL-1 tonteilla 16 ja 17 ei ole rakennusoikeutta, joten niiden kauppahinta sisältyy muiden AL-1 tonttien hintoihin.

 

Ensimmäisessä vaiheessa T2H Rakennus Oy ostaa ja toteuttaa tontin 15, jonka rakennusoikeus on 2 230 k-m2. Samalla kauppakirjalla yhtiölle luovutetaan myös tontit 16 ja 17 sekä määräosa autopaikkojen korttelialueen LPA-tontista 9. LPA-tontti toteutetaan kerralla, vaikka omistusoikeus siirtyy määräosin sitä mukaa, kun kunta luovuttaa ostajalle rakennusoikeutta sisältävän tontin. Tämän jälkeen yhtiölle luovutetaan noin puolentoista vuoden välein kolme muuta rakennusoikeutta sisältävää tonttia ja määräosia LPA-tontista.

 

Kunnanhallituksen 7.5.2018 päätöksen § 113 mukainen T2H Rakennus Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun tehty tonttivaraus päättyy ensimmäisten tonttien kauppakirjan ja muiden tonttien esisopimuksen allekirjoittamisella.

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunta luovuttaa T2H Rakennus Oy:lle perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun tai määräämälleen taholle (tonttirahasto) seuraavat Klaukkalan asemakaavan mukaiset tontit Viirinlaakson alueelta:

 

 

Korttelin 3104 AL-1 tontit 15 (543-3-104-15), 16 (543-3-104-16) ja 17 (543-3-104-17) sekä 223/1200 suuruisen määräosan LPA-tontista 9 (543-3-104-9. Kauppahinta on 724 750 euroa. Tonttien luovutus tapahtuu viimeistään vuoden kuluessa luovutusta koskevan valtuuston päätöksen lainvoimaisuudesta lukien. T2H Rakennus Oy voi rakentaa keralla LPA-tontin 9 yhdessä Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:n kanssa, jolle on vuokrattu saman korttelin tontti 10.

 

AL-1 tonteista 14, 19 ja 18 allekirjoitetaan samanaikaisesti ensimmäisen luovutuksen yhteydessä kiinteistökaupan esisopimus, jonka perusteella T2H Rakennus Oy perustettavien yhtiöiden lukuun tai määräämänsä taho (rahasto) sitoutuu viiden vuoden kuluessa ostamaan edellä mainitut tontit. Esisopimuksessa sovitaan tonttien rakentamisjärjestys niin, että tontti 14 luovutetaan viimeistään puolentoista vuoden kuluessa ensimmäisestä luovutuksesta ja tontti 19 luovutetaan viimeistään puolentoista vuoden päästä edellisestä luovutuksesta sekä tontti 18 luovutetaan viimeistään viiden vuoden kuluessa ensimmäisestä luovutuksesta laskettuna.

 

Tontin 14 luovutushinta on 575 250 euroa, tontin 19 luovutushinta on 724 750 euroa ja tontin 18 luovutushinta on 575 250 euroa.

 

Kaikkien tonttien toteuttaja on T2H Rakennus Oy, joka osaltaan vastaa kauppakirjojen rakentamisvelvoitteen täyttämisestä ja siihen liittyvistä sopimusehdoista.

 

Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala, puh. 040 317 2371

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa