Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017, kehitysjohtajan vastineet

Elinvoimalautakunta

§ 78

06.09.2018

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017

 

ELINV § 78

Kunnanhallitus on 20.6.2018 lähettänyt tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomuksen lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien sekä viranhaltijaorganisaatiossa toimialojen, keskuksen, tulosalueiden ja tiimien käsiteltäväksi ja vastattavaksi viimeistään silloin, kun talousarvioesitykset v. 2019 - 2021 on jätettävä.

 

Erillinen raportti yhteenvetona arviointikertomuksessa todettujen havaintojen käsittelystä hallintokunnissa toimitetaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle kuluvan vuoden aikana.

 

 

Arviointikertomuksessa on tehty yksi elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen toimintaa koskevaa havainto sekä kaksi kunnan kärkihankkeita koskevaa havaintoa, joihin on pyydetty vastineet kehitysjohtajalta.

 

 

Arviointikertomuksen havainnot sekä vastinepyyntö kokonaisuudessaan täytettynä elinkeino- ja kuntakehityskeskukselta pyydetyillä osilla on esityslistan liitteenä.

 

Esitys:

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2017 ja antaa siihen osaltaan liitteen mukaiset vastineet.

 

Lisätietoja: va. kehitysjohtaja Seppo Pietarinen, puh. 040 317 2011

 

Päätös:

Esitys hyväksyttin.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 4.

 

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa