Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Henkilökuljetusopas 1.1.2019

Sivistyslautakunta

97

13.12.2018

 

97

Nurmijärven kunnan henkilökuljetusoppaan muuttaminen esi- ja perusopetuksen kuljetusoppaaksi

 

SIVIS

Sivistyslautakunta hyväksyi 19.4.2011 § 30 Nurmijärven kunnan esi- ja perusopetuksen maksuttoman kuljetuksen periaatteet ja samassa yhteydessä omalta osaltaan Nurmijärven kunnan henkilökuljetusoppaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi oppaan omalta osaltaan 24.5.2011 § 41. Opasta päivitettiin 1.4.2013 alkaen sivistyslautakunnan päätöksellä 28.2.2013 § 30, 1.8.2015 alkaen sivistyslautakunnan päätöksellä 23.4.2015 § 25 ja 1.8.2018 sivistyslautakunnan päätöksellä 1.3.2018 § 14.

 

Sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä 1.1.2019 Keski-uudenmaan sote kuntayhtymään, kunnan järjestettäväksi jää vain sivistys- ja hyvinvointitoimialan kuljetuksia, siksi muutetaan henkilökuljetusoppaan nimi esiopetus- ja perusopetuksen kuljetusoppaaksi.

 

 

Esi- ja perusopetuksen kuljetusoppaasta poistetaan kokonaan kohta 3, Sosiaali- ja terveystoimen henkilökuljetuksia koskevat periaatteet.

 

 

Esi- ja perusopetuksen kuljetusoppaassa:

 

- Muutetaan oppaan kohdat, joissa on kirjoitettu oppilaan/huoltajan/asiakkaan, poistetaan sana asiakas, joka on tarkoittanut sosiaali- ja terveystoimen asiakasta.

 

- Muutetaan oppaan kohdat, joissa on kirjoitettu Matkahuollon peruskoululaisen matkakortti, korvataan sanoilla peruskoululaisen matkakortti.

 

- Muutetaan yhteystietoihin kohtaan koulukyytiliikennöitsijät yhteystiedoksi vain koulukuljetukset@nurmijarvi.fi-osoite.

 

 

Muutetaan kohtaa 2.3. poistamalla teksti:

 

Mikäli oppilaan vanhemmat asuvat eri osoitteissa, heillä on vahvistettu yhteishuoltajuus ja kirjallinen tapaamissopimus koskien arkitapaamisia, voidaan oppilaalle myöntää maksuton koulumatkakuljetus tai saattoavustus. Edellytyksenä on, että oppilaalla on koulukuljetuspäätös osoitteesta, joka on merkitty väestörekisteriin ja oppilas täyttää myös toissijaisesta osoitteesta maksuttoman kuljetuksen myöntämisen ehdot. Erillistä kuljetusta tätä varten ei kuitenkaan järjestetä, vaan oppilaan tulee käyttää jo olemassa olevaa kuljetusyhteyttä.

 

 

Ja lisäämällä teksti kohtaan 2.3.:

 

Mikäli oppilas asuu kahden eri huoltajan kanssa kunnan alueella eri osoitteissa kokonaiset vuoroviikot ja mikäli maksuttoman kuljetuksen myöntämisen ehdot täyttyvät, oppilaalle järjestetään koulukuljetus siitä osoitteesta, josta maksuttoman kuljetuksen ehdot täyttyvät.

 

 

Lisäksi muutetaan kohtaa 2.11. poistamalla tekstit:

 

Oppilaan huoltajalle voidaan maksaa anomuksesta koulumatkakustannusten korvausta silloin, jos oppilas täyttää maksuttoman kuljetuksen ehdot ja huoltaja kuljettaa oppilasta ja jos alueella ei ole kunnan järjestämää kuljetusta. Tällöin kunta ei pääsääntöisesti järjestä oppilaalle kuljetusta eikä anna vuorolippuja. Korvaus maksetaan Kuumaseutulipun, Nurmijärven nuorisolipun ja/tai Nurmijärvi-lipun lipputaksan mukaisena korvauksena/matka/koulupäivä.

 

 

 

Jos oppilas käyttää julkista liikennettä, maksetaan korvaus Kuumaseutulipun, Nurmijärven -nuorisolipun ja/tai Nurmijärvi -lipun kuittien perusteella, mitkä on toimitettava kunnalle.

 

 

Ja lisäämällä tekstit kohtaan 2.11.:

 

Oppilaan huoltajalle voidaan maksaa anomuksesta koulumatkakustannusten korvausta silloin, jos oppilas täyttää maksuttoman kuljetuksen ehdot ja huoltaja kuljettaa oppilasta. Tällöin saattoavustuksen suuruus on sama kuin kulloinkin voimassa olevan matkaan käytettävän edullisimman lipputuotteen kuukausihinta/30 pv * koulupäivien lukumäärällä.

 

 

Jos oppilas käyttää julkista liikennettä, maksetaan korvaus alkuperäisiä kuitteja vastaan, jotka on toimitettava kunnalle sen lukukauden aikana, joita kuitit koskevat.

 

 

Muutokset näkyvät liitteessä (liite 4) olevassa oppaassa siten, että

 

- poistettavat kohdat on yliviivattu

 

- lisättävät kohdat on merkitty vihreällä

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen:

 

Yritysvaikutusten arviointi:

 

 

Esitys:

Sivistyslautakunta hyväksyy muutokset ja tarkennukset esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen maksuttoman kuljetuksen periaatteisiin 1.1.2019 alkaen. Liitteen 4 mukaisesti hyväksytty opas kirjoitetaan puhtaaksi siten, että yliviivatut kohdat poistetaan oppaasta ja vihreällä merkityt lisäykset muutetaan osaksi oppaan normaalia ulkoasua.

 

 

Lisätietoja: va hallintopäällikkö Päivi Benjaminsson, puh. 040 317 2400


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa