Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tuntiportaitten tuntirajojen muuttamisesta kiinteiksi
  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muodostuminen

Sivistyslautakunta

94

13.12.2018

 

94

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteiden tarkistaminen

 

SIVIS

Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti talousarviokokouksessaan 14.11.2018 § 103 , että varhaiskasvatuksen maksutuottoja lisätään 200000 eurolla vuonna 2019.

 

 

Varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat alentuneet vuodesta 2011 alkaen, osin valtakunnallisten maksumuutosten takia, osin lasten määrän vähenemisen takia. Toimintaa on samalla aikavälillä sopeutettu lakkauttamalla useita päiväkoteja ja sijoittamalla työntekijät ja lapset muihin yksiköihin.

 

 

Maksutuotot ovat alentuneet myös lautakunnan 24.8.2017 § 61 tekemän asiakasmaksujen muutospäätöksen jälkeen.Tuolloin päätettiin, että perhe maksaa vain toteutuneista hoitotunneista varattujen tuntien sijaan. Lautakunta päätti tuolloin myös, että asiakasmaksu-uudistusta on seurattava ja siitä on lautakunnalle raportoitava keväällä 2018. Maksutuottojen alenemisesta ja eri maksuluokkiin kuuluvista asiakkaista on raportoitu lautakunnalle toukokuun 2018 ja lokakuun 2018 kokouksissa.

 

 

Varhaiskasvatuksen maksutuottoja on etukäteen vaikea arvioida, koska ne perustuvat perheiden kokoon, perheiden tuloihin ja siihen, miten perhe hoitopaikkaansa käyttää. Varhaiskasvatukseen eivät myöskään osallistu kaikki varhaiskasvatusikäiset lapset, koska on olemassa myös muita lasten hoidon tukimuotoja, kuten kotihoidon tuki, avoin varhaiskasvatustoiminta, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli.

 

 

On kuitenkin arvioitu, että muuttamalla asiakasmaksuja siten, että perheet maksavat hoidosta varattujen hoitotuntien mukaan, se kasvattaisi maksutuottoja arviolta 200000 euroa vuodessa (liite 1).

 

 

Jos asiakasmaksuja uudistetaan edellä mainitulla tavalla, järjestelmä olisi helppo siirtää myös yksityisiin, palvelusetelillä toimiviin päiväkoteihin. Palvelusetelillä toimivissa päiväkodeissa on käytössä tällä hetkellä päiväkohtainen asiakasmaksu, mikä ei ole tasapuolista kuntalaisia kohtaan. Yleensä palvelusetelillä toimivien palveluntuottajien yksiköissä on samat asiakasmaksut kuin kunnallisissakin päiväkodeissa. Jos nykyinen kunnallinen asiakasmaksujärjestelmä siirretään yksityisille palveluntuottajille, se vähentää merkittävästi heidän tulojaan ja vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti.

 

 

Yksityisten palveluntuottajien kanssa on asiasta keskusteltu vuodesta 2017 alkaen jokaisessa kokouksessamme.

 

 

Asiakasmaksujen uudistaminen vaikuttaisi positiivisesti kunnallisen varhaiskasvatuksen tulokertymään ja asiakasmaksujärjestelmä voidaan siirtää yhdenmukaisuuden vuoksi sellaisenaan myös palvelusetelillä toimiviin päiväkoteihin.

 

 

Lautakunnalle esitetäänkin asiakasmaksujen muuttamista 1.8.2019 alkaen niin, että perheiden maksu muodostuu varatuista hoitotunneista nykyisten toteutuneiden hoitotuntien sijaan.

 

 

Lautakunnalle esitetään myös, että muutetaan asiakasmaksuja määrittävät kuukausittaiset tuntirajat kiinteiksi riippumatta kuukauden arkipäivien määrästä. Vuositasolla arkipäivien määrä on kuitenkin keskimäärin 21 joten asiakasmaksutkin tasoittuvat vuoden kuluessa (liite 2).Kuukausittain vaihtuvat tuntirajat ovat osoittautuneet niin asiakkaille kuin toimistohenkilökunnallekin haasteellisiksi seurannan kannalta.

 

 

Mikäli lautakunta päättää asian esitetyn mukaisesti, tuodaan uusittu maksuohje lautakunnan hyväksyttäväksi kevään 2019 aikana.

 

 

Esitys:

Lautakunta päättää, että se muuttaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytymistä 1.8.2019 alkaen niin, että maksu muodostuu varattujen hoitotuntien mukaan nykyisten toteutuneiden hoitotuntien sijaan.

 

 

 

Samalla lautakunta päättää, että se muuttaa asiakasmaksuja määrittävät tuntiportaitten tuntirajat kiinteiksi riippumatta kuukauden arkipäivien määrästä.

 

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuspäällikkö Leena Laine, 0403172201

 

Toimistosihteeri Petri Ojanen, 040 317 2208


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa