Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sivistyslautakunta

§ 68

06.09.2018

 

Viranhaltijapäätökset

 

SIVIS § 68

Sivistyslautakunnalle on toimitettu tiedoksi toimialajohtajan ja tulosaluepäälliköiden päätöksiä 23.8. - 5.9.2018.

 

 

Kuntalain mukaan sivistyslautakunta voi päättää ottaa lautakunnan käsittelyyn asian, joka on siirretty lautakunnan alaisen viranhaltijan toimivaltaan ja jossa asianomainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen:

 

Esitys:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 23.8. - 5.9.2018 ja toteaa, ettei se ota käsittelyynsä em. päätöksiä.

 

 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Kirsi Hyvämäki, puh. 040 317 2400

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa