Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Arviointikertomuksen vastineet
  Arviointikertomus 2017

Sivistyslautakunta

§ 66

06.09.2018

 

Arviointikertomus vuodelta 2017

 

SIVIS § 66

Tarkastuslautakunta on antanut 31.5.2018 päivätyn arviointikertomuksen vuodelta 2017 (liite 1). Valtuusto on käsitellyt arviointikertomusta kokouksessaan 20.6.2018 § 63.

 

 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.8.2018 § 191 lähettää arviointikertomuksen lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien sekä viranhaltijaorganisaatiossa toimialojen, keskuksen, tulosalueiden ja tiimien käsiteltäväksi ja vastattavaksi viimeistään silloin, kun talousarvioesitykset vv. 20198 - 2021 on jätettävä.

 

Erillinen raportti yhteenvetona arviointikertomuksessa todettujen havaintojen käsittelystä hallintokunnissa toimitetaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle kuluvan vuoden aikana.

 

 

Tarkastuslautakunta on pyytänyt sivistystoimialalta selvityksiä joihinkin havaintoihinsa liittyen sivistystoimialan toiminnallisiin tavoitteisiin, joita oli asetettu yhteensä viisi. Tavoitteista toteutui kokonaan neljä ja yksi tavoite toteutui osittain. Tarkastuslautakunnan tekemät havainnot liittyivät kuntalaisten aktivoimiseen, digitalisoinnin myötä kehitettyjen sähköisten lomakkeiden määrään, työpajalla olevien nuorten määrään ja vertaismentorointien ja ryhmien vaikutukseen työhyvinvointiin. Havainnot ja sivistyslautakunnan vastineet niihin ovat liitteen 2 taulukossa. Sivistystoimen toimialan tavoitteiden toteutumista on arvioitu s. 7 - 8 ja s. 17 - 22.

 

 

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen:-

 

 

Yritysvaikutusten arviointi:-

 

Esitys:

Sivistyslautakunta päättää antaa tarkastuslautakunnalle liitteessä 2 olevat vastineet.

 

 

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liitteet 1 - 2.

 

_______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa