Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Konsernijaosto

23

15.08.2018

 

23

Kehitys- ja keskusteluasiat

 

KONJAOS

Kuntakonsernin kokonaisuus on muuttumassa siltä osin, että työterveysyhtiöt (Kesi-Uudenmaan Työterveys Oy ja Uudenmaan Työterveys Oy) ovat muuttumassa tytäryhtiöistä osakkuusyhtiöiksi Mäntsälän mukaan tulon myötä. Osakasyhtiöidenkin osalta on tarpeen puhua omistajaohjauksen järjestämisestä.

 

 

Pienemmällä omistusosuudelle on päätetty liittyä Kiertokapula Oy:n jäseneksi.

 

 

Aiemmin on sovittu konsernijaostossa paneuduttaman kunnan liikelaitosten Aleksian ja Veden ohjaukseen. Aleksian tuotehinnoittelusta käy sivistystoimiala suurimpana ostaja Aleksian kanssa hintaneuvottelut. Nurmijärven veden osalta investointimäärä ja liikelaitoksen talous on monisyinen kokonaisuus.

 

 

Molemmilta liikelaitoksilta on pyydetty jaoston kokoukseen sitovien tavoitteiden luonnokset.

 

Esitys:

Keskustellaan niiden yhtiöiden edunvalvonnasta, joissa kunnalla on alle 50 % omistuosuus. Annetaan palaute liikelaitosten tavoiteluonnoksista.

 

 

 

 

Lisätietoja:


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa