Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Konsernijaosto

§ 23

15.08.2018

 

Kehitys- ja keskusteluasiat

 

KONJAOS § 23

Kuntakonsernin kokonaisuus on muuttumassa siltä osin, että työterveysyhtiöt (Kesi-Uudenmaan Työterveys Oy ja Uudenmaan Työterveys Oy) ovat muuttumassa tytäryhtiöistä osakkuusyhtiöiksi Mäntsälän mukaan tulon myötä. Osakasyhtiöidenkin osalta on tarpeen puhua omistajaohjauksen järjestämisestä.

 

 

Pienemmällä omistusosuudelle on päätetty liittyä Kiertokapula Oy:n jäseneksi.

 

 

Aiemmin on sovittu konsernijaostossa paneuduttaman kunnan liikelaitosten Aleksian ja Veden ohjaukseen. Aleksian tuotehinnoittelusta käy sivistystoimiala suurimpana ostaja Aleksian kanssa hintaneuvottelut. Nurmijärven veden osalta investointimäärä ja liikelaitoksen talous on monisyinen kokonaisuus.

 

 

Molemmilta liikelaitoksilta on pyydetty jaoston kokoukseen sitovien tavoitteiden luonnokset.

 

Esitys:

Keskustellaan niiden yhtiöiden edunvalvonnasta, joissa kunnalla on alle 50 % omistuosuus. Annetaan palaute liikelaitosten tavoiteluonnoksista.

 

Päätös:

Konsernijaosto päätti työterveysyhtiöiden ohjaukseen liittyen pyytää nurmijärveläiset hallitusten edustajat ja toimitusjohtan jaoston seuraavaan kokoukseen (ti 18.9. klo 17.00) käydyn keskustelun johdosta.

 

Kunnanhallituksen keskusteluasioissa kerrotaan konsernijaostossa esillä olleet merkittävimmät asiat puheenjohtajan ja esittelijän toimesta.

 

Kunnanjohtaja kertoi ajankohtaisista koulukyyditysasioista, kuntakonsernin yhtiöiden hallitusten jäsenille saadusta koulutustarjouksesta, elokuun valtuuston jälkeen pidettävästä talousseminaarista ja vuoden 2018 tiukentuneesta taloustilanteesta sekä elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johdon järjestelyistä.

 

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa