Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Konsernijaosto

§ 20

14.11.2017

Konsernijaosto

§ 21

15.08.2018

 

Nurmijärven Onnenkimpale ry:n ja Nurmijärven kunnan välinen yhteistyö ja rahoitussopimus

 

KONJAOS § 20

Nurmijärven kunta oli aktiivisesti 1990-luvun alussa perustamassa Nurmijärven Onnenkimpale ry:tä, jotta olisi mahdollista saada investointitukea sosiaalisiin tarpeisiin Raha-automaattiyhdistykseltä. Yhdistys rakennutti Kissankello-nimisen palvelutalon Klaukkalaan 1998 ja sen osana terapia-allasosaston. Vuonna 2003 rakennettiin toinen toimitalo Heikkari Kirkonkylään. Molemmissa talossa on ryhmäkodit ja vanhuksille ja vammaisille tarkoitettuja asuntoja.

 

 

Kunta ja yhdistys on tehneet palvelusopimuksia palveluista. Erityisryhmien terapia-altaan osalta tehtiin vuonna 1996. Raha-automaattiyhdistyksen edellyttämä rahoitussopimus, jolla kunta sitoutui maksamaan terapia-altaan käyttökustannuksista puolet hintatason pitämiseksi kohtuullisena. Allas on palvellut nyt yli 20 vuotta.

 

 

Altaan käyttötarve on edelleen olemassa. Nyt on kuitenkin mahdollista STEA:lta saadun lausunnonkin mukaan neuvotella rahoitussopimus uudelta pohjalta päivitystarpeineen, lausuntoviesti liitteenä. Onnenkimpale ry ja Rajamäen Uimahalli Oy neuvottelivat kunnanjohtajan toivomuksesta yhteistyötarpeista vuonna 2015. Tätä koskeva selvitys on esityslistan liitteenä.

 

 

Konsernijaostossa on sovittu, että 14.11. kuulemme Onnenkimpale ry:n edustajia tulevaisuuden näkymistä.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen:

 

 

Yritysvaikutusten arviointi:

 

Esitys:

Konsernijaosto esittää kunnanhallitukselle sanottavaksi terapia-allas osaston rahoitussopimuksen irti mahdollisimman pian.

 

 

Konsernijaosto päättää käynnistää terapia-allasta koskevan rahoitussopimuksen osalta neuvottelut sopimuksen muuttamiseksi ja päivittämiseksi Onnenkimpale ry:n kanssa.

 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Kimmo Behm, puh. 040 3172000

 

asian käsittely:

Jaosto kuuli Nurmijärven Onnenkimpale ry:n edustajia Leena Kaarnia, Olli Helmistä ja Susanna Peltonaa yhdistyksen asioista ja näkymistä. He luovuttivat yhdistyksen tilaintarkastaja Raimo Vainio-Kailan kirjeen Kommentteja 6.11.2017 kunnalle. Yhdistys on saanut STEA:lta tiedon, että yhdistyksen ja kunnan allasta koskeva rahoitussopimus on sitova 31.12.2019 asti.

 

Päätös:

Konsernijaosto jatkaa asian valmistelua tavoitteena saada rahoitussopimus uusittua. Kunnanjohtaja selvittää Kilpailuviraston kannan kunnan mahdollisuuteen tukea EU-säännösten mukaan yhdistystä terapia-altaan osalta.

 

 

Jaostolle toimitetaan yhdistyksen talousraportti vuoden 2017 tilanteen osalta.

 

 

Jaostolle jaettiin yhdistyksen allasosaston ja Rajamäen Uimahalli Oy:n yhteistyötä koskeva muistio 31.5.2016.

 

______

KONJAOS § 21

Konsernijaostolla on nyt käytettävissä BDO:n väliraportti 28.11.2017 (salainen - JulkisuusL 24.1 § 15. kohta) ja Kuntaliiton lausunto 19.6.2018 EU:n valtiontukisääntelyn soveltamisesta Onnenkimpaleen avustukseen. Hallintojohtaja laati 8.8.2018 muistion koostamalla asiaa.

 

 

Mahdolliseen sopimukseen uusimiseen Nurmijärven Onnenkimpaleen kanssa palataan Kuntaliiton lausunnossa SGEI-avustamisessa edellytetyn markkinakartoituksen laadinnan jälkeen.

 

 

Kunta on Raha-automaattiyhdistyksen altaan investointiavustukseen liittyen sitoutunut tukemaan toimintaa vuoden 2019 loppuun rahoitussopimuiksen perusteella. Avustuksen myöntämisessä ja valvonnassa sovelletaan tilintarkastajan esityksiä menettelyn parantamiseksi. Yhdistys toimittaa talousarvioesityksensä kuntaan elokuun loppuun mennessä ja sen jälkeen määritellään vuoden 2019 avustus.

 

Esitys:

Konsernijaosto päättää

 

 

1. keskustelun jälkeen merkitä tiedoksi muistiot ja Kuntaliiton lausunnon,

 

2. laatia SGEI -avustuksen periaatteisiin kuuluvan markkinakartoituksen erityisryhmien terapia-allaspalvelun tuottajista,

 

3. esittää kunnanhallitukselle kunnan ja Nurmijärven Onnenkimpale ry:n terapia-allasta koskevan rahoitussopimuksen sanomista irti esim. lokakuun 2018 aikana, jotta sopimus päättyy vuoden 2019 lopussa ja

 

4. varaa vuoden 2019 talousarvioon määrärahan sen jälkeen, kun yhdistys on toimittanut talousarvionsa kuntaan.

 

Lisätietoja: hallintojohtaja Jukka Anttila, puh. 040 3172001

 

Päätös:

Konsernijasto hyväksyi kohdat 1. - 3. Liitteet.

 

 

Kohta 4. hyväksyttiin muodossa:

 

 

4. kunnanhallitus varaa vuoden 2019 talousarvioon määrärahan sen jälkeen, kun yhdistys on toimittanut talousarvionsa kuntaan.

 

 

Merk. Leni Pispala poistui kokouksestta esteellisenä (Nurmijärven Onnenkimpale ry:n hallituksen jäsen) asian käsittelyn ajaksi.

 

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa