Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Konsernijaosto

§ 20

15.08.2018

 

Katsaus Nurmijärven Sähkö Oy:n, Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:n ja Rajamäen Uimahalli Oy:n toimintaan ja tavoitteisiin

 

KONJAOS § 20

Yhtiöiden toimitusjohtajat ja hallitusten puheenjohtajat on pyydetty konsernijaostoon: uimahalliyhtiö klo 16.00 - 16.30, sähköyhtiö klo 16.30 - 17.00 ja vuokrataloyhtiö klo 17.00 -.

 

 

Talousarvion laadintaohjeiden mukaan luonnokset sitoviksi tavoitteiksi on toimitettava 17.8. (toimialat) ja Kunnanhallitus käsittelee tavoiteluonnokset ohjeen mukaan 17.9. Esitykset on jätettävä taloustoimeen 6.9.

 

 

Tytäryhteisöt toimittavat kunnalle talousarvion ja -suunnitelman (tulos- ja rahoituslaskelma ja investointisuunnitelman) sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2019 - 2021. Tässä kokouksessa käydään merkittävimpien yhtiöiden kanssa tulosohjausneuvottelut.

 

 

Yhtiöiltä on ohjeessa pyydetty keskeiset tunnusluvut. Nurmijärven Sähkö Oy:lle on asetettu sijoitetun pääoman tuottotavoitteeksi 1,68 milj. euroa vuosille 2019 - 2021. Yleisohje tavoitteiksi, että yhtiön pitää valita toiminnan kannalta keskeisiä asioita tavoitteksi, pitää pystyä vaikuttamaan tavoitteen saavuttamiseen ja tavoitteen saavuttaminen pitää olla mitattavissa. Uusi strategia on toimitettu yhtiöille ja tavoitteissa on oltava kytkös uuteen strategiaan joltain osin. Strategiassa on omistajapolitiikkaa koskeva yleisluontoinen kirjaus.

 

 

Toimitusjohtajilta on pyydetty kokoukseen tiivis katsaus vuoden 2018 toteutumisen osalta ja näkymät vuoteen 2019 sekä näkemys luonnosmaisista tavoitteista keskustelun pohjaksi. Esitys on pyydetty mahdollisuuksien mukaan etukäteen toimittamaan, mutta viimeistään kokouksessa jakamaan kirjallisesti.

 

Esitys:

Konsernijaosto kuulee yhtiöiden edustajia ja käy tulevaisuuteen tähtäävän keskustelun yhtiöiden tavoitteista.

 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh. 040 3172100

 

Päätös:

Yhtiöt olivat toimittaneet pyydetyt ajankohtaiskatsaukset vuoden 2019 tavoiteluonnoksineen etukäteen jaostolle.

 

 

Konsernijaosto kuuli yhtiöiden katsaukset ja esitti tavoitteisiin liittyen joitakin näkemyksiä tavoitteista, jotta osa yhtiöiden tavoitteista liittyisi kunnan strategiaan esitettyä tiiviimmin. Jaosto kävi läpi arviointikertomuksen yhtiöitä koskevat tarkastuslautakunnan huomiot.

 

Myös kunnan liikelaitoksilta - Aleksialta ja Nurmijärven Vedeltä - oli saatu vastaavat kuvaukset. Niihin ei esitetty toiveita.

 

 

 

Lopulliset tavoitteet vuodelle 2019 tulee esittää 6.9. kuluessa.

 

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa