Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Konsernijaosto

20

15.08.2018

 

20

Katsaus Nurmijärven Sähkö Oy:n, Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:n ja Rajamäen Uimahalli Oy:n toimintaan ja tavoitteisiin

 

KONJAOS

Yhtiöiden toimitusjohtajat ja hallitusten puheenjohtajat on pyydetty konsernijaostoon: uimahalliyhtiö klo 16.00 - 16.30, sähköyhtiö klo 16.30 - 17.00 ja vuokrataloyhtiö klo 17.00 -.

 

 

Talousarvion laadintaohjeiden mukaan luonnokset sitoviksi tavoitteiksi on toimitettava 17.8. (toimialat) ja Kunnanhallitus käsittelee tavoiteluonnokset ohjeen mukaan 17.9. Esitykset on jätettävä taloustoimeen 6.9.

 

 

Tytäryhteisöt toimittavat kunnalle talousarvion ja -suunnitelman (tulos- ja rahoituslaskelma ja investointisuunnitelman) sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2019 - 2021. Tässä kokouksessa käydään merkittävimpien yhtiöiden kanssa tulosohjausneuvottelut.

 

 

Yhtiöiltä on ohjeessa pyydetty keskeiset tunnusluvut. Nurmijärven Sähkö Oy:lle on asetettu sijoitetun pääoman tuottotavoitteeksi 1,68 milj. euroa vuosille 2019 - 2021. Yleisohje tavoitteiksi, että yhtiön pitää valita toiminnan kannalta keskeisiä asioita tavoitteksi, pitää pystyä vaikuttamaan tavoitteen saavuttamiseen ja tavoitteen saavuttaminen pitää olla mitattavissa. Uusi strategia on toimitettu yhtiöille ja tavoitteissa on oltava kytkös uuteen strategiaan joltain osin. Strategiassa on omistajapolitiikkaa koskeva yleisluontoinen kirjaus.

 

 

Toimitusjohtajilta on pyydetty kokoukseen tiivis katsaus vuoden 2018 toteutumisen osalta ja näkymät vuoteen 2019 sekä näkemys luonnosmaisista tavoitteista keskustelun pohjaksi. Esitys on pyydetty mahdollisuuksien mukaan etukäteen toimittamaan, mutta viimeistään kokouksessa jakamaan kirjallisesti.

 

Esitys:

Konsernijaosto kuulee yhtiöiden edustajia ja käy tulevaisuuteen tähtäävän keskustelun yhtiöiden tavoitteista.

 

Lisätietoja:

Kj. Outi Mäkelä


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa