Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

§ 35

15.08.2018

 

Ilmoitusasiat

 

VESI § 35

a) Vesilaitoksen johtajan kuukausikatsaus.

 

 

b) Lausunto vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella 2022-2027

 

 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 8.1.2018 lähetetyssä sähköpostissa pyytänyt Nurmijärven kunnalta lausuntoa aiheesta: Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella. Nurmijärven Veden lausunto ja lausuttavana oleva raportti ovat esityslistan liitteenä.

 

 

c) Kokouksessa on nähtävillä seuraavat työmaakokouspöytäkirjat:

-

Viemäreiden yhdistelmäauto- ja loka-autopalvelut 2018-2020, hankintasopimusneuvottelu 3.5.2018

-

Kirkonkylän kokoojaviemärin saneeraus kaivamattomalla menetelmällä, urakan vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys 14.6.2018

 

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

 

Lisätietoja: vs. vesilaitoksen johtaja Saijariina Toivikko, puh. 040 317 2308

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa